Test zasilacza be quiet! Pure Power 11 700 W CM z certyfikatem 80 PLUS Gold

Test zasilacza be quiet! Pure Power 11 700 W CM z certyfikatem 80 PLUS Gold

Tętnienia napięć be quiet! Pure Power 11 700 W CM

Czym byłby test bez pomiaru tętnień napięć, dlatego zaopatrzyłem się w przystawkę oscyloskopową USB - Singray DS1M12. Multimetrem cyfrowym nie da się w precyzyjny sposób zbadać przebiegu napięcia, ponieważ próbkowanie jest za małe. Dzięki analizie przebiegu badanego napięcia, mogę dokładnie ocenić jego jakość oraz określić, czy (mimo odpowiednich wartości) jest bezpieczne dla naszych podzespołów. Norma ATX reguluje zakres bezpiecznych wartości dla poszczególnych napięć. Przekroczenie ich może prowadzić do niestabilności komputera, losowych restartów, BSOD-ów (niebieski ekran) lub też trwałego uszkodzenia sprzętu. Na screenach z oscyloskopu jest brana pod uwagę wyłącznie wartość międzyszczytowa składowej zmiennej, tzw. peak-to-peak (Pk-Pk), która wyrażona jest w miliwoltach (mV). Stała czasowa na działkę ustawiona została na 20 ms, natomiast wartość napięcia na działkę 20 mV. Poniżej przykładowy zrzut ekranu z ustawień oscyloskopu oraz wyciąg z normy ATX 2.3, dotyczący zakresu dopuszczalnych wartości.


Wszystkie wartości zawierają się w normie ATX. O ile napięcie +12 V wypada bardzo fajnie, to na linii +3,3 V widziałbym o ok. 13-15 mV mniejsze tętnienia, więc producent ma jeszcze nad czym popracować przy kolejnej rewizji.

Linia 3,3 V, test T6, 100% obciążenia

be quiet! Pure Power 11 - test

Linia 5 V, test T6, 100% obciążenia

be quiet! Pure Power 11 - test

Linia 12 V, test T6, 100% obciążenia

be quiet! Pure Power 11 - test

be quiet! Pure Power 11 - test

Pokaż / Dodaj komentarze do: Test zasilacza be quiet! Pure Power 11 700 W CM z certyfikatem 80 PLUS Gold

 0