KE bierze się za rozpoznawanie twarzy i planuje rozszerzenie przepisów RODO

KE bierze się za rozpoznawanie twarzy i planuje rozszerzenie przepisów RODO

Unia Europejska będzie próbować nałożyć większe ograniczenia w wykorzystywaniu rozpoznawania twarzy. W ślad za ubiegłorocznym wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Komisja Europejska opracowuje przepisy wykraczające poza wprowadzone przepisy RODO. Proponowane zmiany wyraźnie dałyby obywatelom możliwość kontrolowania danych dotyczących rozpoznawania twarzy i wiedzę, kiedy są one wykorzystywane. Wymagałoby to, aby firmy, policja i inne agencje państwowe przestrzegały tych przepisów, gdyby korzystały z takich technologii.

Komisja Europejska już od kilku lat przygląda się rozpoznawaniu twarzy i związanym z tym zagadnieniem problemom. Nadszedł czas na prawne regulacje.

RODO już zabrania zbierania "jednoznacznie identyfikujących" danych biometrycznych. Jednak rozważane przepisy byłyby bardziej konkretne. Financial Times zauważa, że ustawa będzie "ustanawiać światowy standard w regulacji AI". To nie pierwszy raz, kiedy Europa bierze się za problem z rozpoznawaniem twarzy. W 2016 roku UE zażądała od Facebooka wyłączenia tej technologii z europejskiej wersji nieistniejącej już aplikacji Moments. Wcześniej irlandzki komisarz ds. ochrony danych zabronił Facebookowi używania rozpoznawania twarzy w Europie i zażądał usunięcia już przechowywanych danych biometrycznych.

Financial Times przypomina, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen obiecywała, że ​​w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania opracuje nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Jej wizją jest ustanowienie "skoordynowanego europejskiego podejścia do ludzkich i etycznych implikacji sztucznej inteligencji". Rozpoznawanie twarzy to tylko jedna z technologii, która wchodzi w zakres sztucznej inteligencji. Komisja może rozważyć nałożenie innych ograniczeń dotyczących etycznego wykorzystania AI.

Pokaż / Dodaj komentarze do: KE bierze się za rozpoznawanie twarzy i planuje rozszerzenie przepisów RODO

 0