Policja korzysta z programu przewidującego przestępstwa. To już nie sci-fi

Policja korzysta z programu przewidującego przestępstwa. To już nie sci-fi

Wykorzystywanie oprogramowania PredPol, które ma za zadanie przewidywać gdzie powinny znaleźć się partole policji, które zostało wcześnie zdyskredytowane za wykorzystywanie nieefektywnego podejścia zwanego "zbitymi oknami", jest bardziej rozpowszechnione niż się dotąd zdawało. Policyjna strategia "zbitych okien" doprowadzała do wysyłania zbyt dużej ilości jednostek policji w obszary zdominowane przez społeczności mniejszościowe i powszechnie uznano ją za mało wydajną. PredPol utrzymuje, że ich algorytm jest w stanie przewidzieć zbrodnie w konkretnym obszarze miasta o powierzchni 150 x 150 metrów, tak by można było zwiększyć nadzór policji na tym terenie. Teraz do sieci wypłynęły dokumenty pokazujące, że oprogramowanie jest testowane w wielu miastach, pomimo że w ubiegłym roku m.in. Chicago oficjalnie z niego zrezygnowało, m.in. z powodu nacisków ze stron organizacji walczących o prawa i prywatność człowieka. Jeden z obecnie pozyskanych dokumentów mówi, że wprowadzenie polityki przewidywania jest korzystne dla potencjalnych przestępców, gdyż uchroni ich przed popełnieniem przestępstw. "To jedna szansa mniej dla nich, na przeciwstawienie się systemowi i jest to dla nich ogromna korzyść" - czytamy. Inny dokument PredPolu wskazuje na 15 amerykańskich i brytyjskich miast, w których stosowany jest system, zaznaczające jednocześnie, że "o wiele" więcej klientów nie uwzględniono na wykazie. Firma ta ponadto przechowuje wrażliwe dane dotyczące przestępstw w sposób nieokreślony na zewnętrznych serwerach firm trzecich, co budzi niepokój osób zajmujących się prywatnością.

Analitycy wskazują, że PredPol będzie stronniczy, ponieważ bazując na danych historycznych, będzie wskazywał obszary zamieszkane przez mniejszości jako najbardziej niebezpieczne.

PredPol wyraźnie zachęca policję do wysyłania swoich jednostek do walki z drobnymi przestępstwami, co wynika z ujawnionej dokumentacji, jednak firma jest tego świadoma i twierdzi, że "problem jest rozwiązywany... to jest zorientowane na redukcję wykroczeń, co w konsekwencji prowadzi do zredukowania przestępstw". PredPol generuje mapy z obszarami i prognozą dla policji i może w niektórych przypadkach wskazać pojedyncze domy, lub grupy budynków. Te prognozy generowane są na podstawie założenia, że określone zbrodnie popełnione w określonym czasie, mogą się tam pojawić również w przyszłości. Historia przestępstw w danym regionie może być zwizualizowana na skali obejmującej 3,7,14 oraz 28 dni. "Obszary są wybierane przez PredPol na podstawie typu, daty i miejsca zdarzenia, które miało już miejsce w Twoim mieście. Analizujemy 3-10 lat danych o przestępstwach i przepuszczamy kluczowe informacje przez nasz algorytm. Długo i krótkoterminowe trendy, powtarzające się wydarzenia oraz czynniki środowiskowe są brane tutaj pod uwagę". PredPol rekomenduje policji obszary, gdzie wcześniej popełniono zbrodnię. Eksperci z zakresu kryminologii wskazują jednak, że o ile takie podejście pomaga wskazywać i organizować pracę policji, to nie ma pewności, że wzrośnie skuteczność działań policyjnych.

Shahid Buttar, dyrektor Grassroots Advocacy w Electronic Frontier Foundation powiedział, że "nie można oczekiwać obiektywnych wyników przewidywania od policyjnej technologii, ponieważ analizowane dane są już w pewien sposób nacechowane. Polityka przewidywania jest napędzana przez dane historyczne, które odzwierciedlają długofalowe i rozpowszechnione uprzedzenia. Jeśli policja będzie najbardziej widoczna w określonych społecznościach i będzie tylko tam wykrywać zbrodnie, to taka mapa zagrożeń dostarczona do AI spowoduje, że system będzie głównie w tych miejscach przewidywał przyszłe przestępstwa". Andrew Ferguson, profesor University of the District of Columbia School of Law powiedział, że nawet gdyby system ten wprowadzić w całym kraju, nie można stwierdzić, jak bardzo pomagałoby to w redukcji przestępstw: "Nie było tak naprawę zbyt wielu zewnętrznych sprawdzianów, czy ta technologia działa, co to właściwie oznacza, do czego jest to porównywane, za mało jest opracowań i danych naukowych na ten temat". Technologia ta z pewnością będzie rozwijana i kwestią czasu jest powszechne wprowadzenie systemów, które z będą wskazywać z dużym prawdopodobieństwem gdzie zostanie popełniona zbrodnia.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Policja korzysta z programu przewidującego przestępstwa. To już nie sci-fi

 0