Większość krajów Unii Europejskiej przeciwko opłatom sieciowym dla gigantów technologicznych

Większość krajów Unii Europejskiej przeciwko opłatom sieciowym dla gigantów technologicznych

Źródła zaznajomione ze sprawą powiedziały agencji Reuters, że większość państw członkowskich UE sprzeciwia się opłatom nakładanym na duże firmy technologiczne w celu pokrycia kosztów infrastruktury. Kraje ostrzegły, że opłata może prowadzić do luki inwestycyjnej i przeniesienia dodatkowych kosztów na konsumentów poprzez wyższe ceny.

Większość krajów UE miała odrzuciła propozycję dużych europejskich operatorów telekomunikacyjnych, by zmusić gigantów technologicznych, takich jak Google, do pomocy w finansowaniu wdrażania 5G i łączy szerokopasmowych w regionie. Kraje, które były krytyczne wobec opłaty, to Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Litwa, Malta i Holandia. Tymczasem Cypr, Francja, Grecja, Węgry i Włochy poparły ten pomysł, a Portugalia, Rumunia i Polska były neutralne.

Większość państw członkowskich UE sprzeciwia się opłatom nakładanym na duże firmy technologiczne w celu pokrycia kosztów infrastruktury.

Google

Oczywiście wielkie technologiczne firmy, takie jak Alphabet, Apple, Meta, Netflix, Amazon i Microsoft, od razu wyraziły swój sprzeciw wobec tego pomysłu, podobnie jak robią to w przypadku kolejnych prób odgórnych regulacji nakładanych przez rządy czy samą Unię Europejską. Twierdzą, że reinwestują swoje dochody w ekosystem cyfrowy, który przynosi korzyści społeczeństwom, a jeśli będą musieli uiszczać dodatkowe opłaty, będą miały ograniczone środku do reinwestowania.

Państwa członkowskie UE przedstawiły swoje opinie komisarzowi UE ds. rynku wewnętrznego Thierry'emu Bretonowi w Luksemburgu kilka dni temu. Ten do końca miesiąca ma zamiar wydać raport z podsumowaniem opinii, które otrzymał od dużych firm technologicznych, dostawców usług telekomunikacyjnych i innych zainteresowanych podmiotów. Przedstawi również kolejne kroki, które podejmie.

Deutsche Telekom, Orange, Telefonica i Telecom Italia chcą, aby giganci technologiczni pokryli część kosztów sieci, ponieważ ich dane i treści stanowią dużą część ruchu sieciowego. Z drugiej strony, jeśli operatorzy telekomunikacyjni nie otrzymają odporu, prawdopodobnie będziemy świadkami fuzji, takich jak ta głośna z udziałem Vodafone i Three w Wielkiej Brytanii. Dysponując mniejszą liczbą rywali, dostawcy usług telekomunikacyjnych mogą pobierać od klientów wyższe ceny, aby pomóc w pokryciu kosztów ich sieci. Wydaje się więc, że tradycyjnie na samym końcu po kieszeniach oberwą konsumenci. 

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Większość krajów Unii Europejskiej przeciwko opłatom sieciowym dla gigantów technologicznych

 0