Powrót do ITHardWare

Zgłoś swoje produkty i zagłosuj w plebiscycie

ITHARDWARE
FOR GAMERS

2023

Etap 1.

Zgłoszenia

Etap 2.

Głosowanie

Etap 3.

Wyniki

Plebiscyt ITHardware For Gamers 2023 to kolejna odsłona cyklu, do której powracamy po dłuższej przerwie. Plebiscyt ITHardware For Gamers ma na celu wyłonienie zwycięzców w danej kategorii produktowej.

Plebiscyt ITHardware For Gamers podzielony został na trzy etapy, w których czytelnicy mogą zgłaszać produkty, głosować na nie oraz sprawdzać, jaki produkt wygrał w swojej kategorii. Sam Plebiscyt dobiegł już końca, a zatem sprawdzić możesz aktualnie zwycięzców w każdej kategorii produktowej. Produkt z największą liczbą głosów zwyciężył! Pamiętaj również, że Twoje poprzednie zgłoszenie lub głosowanie wezmą udział w losowaniu, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody! Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym Plebiscycie ITHardware For Gamers za rok i gratulujemy wszystkim zwycięzcom! Ze wszystkimi zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową po przeanalizowaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w drugim etapie.

Dodaj produkt, który zasługuje według ciebie na szczególne uznanie. To, jaki produkt pojawi się w drugim etapie zależy od liczby zgłoszeń. Pamiętaj, poprawne zgłoszenia wezmą udział w konkursie, w którym do wygrania jest 120 nagród, w tym karta graficzna GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X!

Chłodzenie komputerowe

ASUS ROG Ryujin II 360
ASUS ROG RYUJIN II 360

Dyski

Kingston KC3000
Kingston KC3000

Fotele Gamingowe

Genesis Astat 700
Genesis Astat 700

Globalna marka gamingowa

MSI
MSI

Głośniki

Logitech Z906
Logitech Z906

Gra roku

Witcher 3 Next Gen
Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen

Karty graficzne

MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X

Klawiatury Gamingowe

GENESIS Thor 303 TKL black
Genesis Thor 303 TKL Black

Komputery (Marka)

G4M3R

Laptopy gamingowe

ASUS ROG STRIX SCAR 15 2022
ASUS ROG STRIX SCAR 15 2022

Laptopy konsumenckie

Dell XPS 13 Plus
Dell XPS 13 Plus

Monitory

iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle
iiyama G-Master GB2870UHSU-B1 Red Eagle

Myszki bezprzewodowe

Endorfy LIX Plus Wireless
Endorfy LIX Plus Wireless

Myszki przewodowe

Genesis Krypton 555
Genesis Krypton 555

Obudowy komputerowe

Pure Base 500DX Black
be quiet! Pure Base 500DX Black

Pamięć RAM

Viper Steel 2x8 GB 4400 MHz CL 19
Patriot Viper Steel 2x 8 GB 4400 MHz CL19

Płyty Główne

Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX DDR5

Polska marka gamingowa

Genesis
Genesis

Polski sklep internetowy

xkom
x-kom

Procesory

Intel Core i9-13900K
Intel Core i9-13900K

Roboty sprzątające

Xiaomi Mi Robot Essential
Xiaomi Mi Robot Essential

Routery

TP-Link Archer AX11000
TP-Link Archer AX11000

Słuchawki

Corsair HS65 Surround
Corsair HS65 Surround

Smartfony

Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra

Smartwatche

Samsung Galaxy Watch 5 Pro
Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Wideorejestratory

Xblitz Tango4K
Xblitz Tango 4K

Zasilacze Komputerowe

be quiet! Dark Power PRO 12 1500 W
be quiet! Dark Power PRO 12

Plebiscyt ITHardware For Gamers 2023 to kolejna odsłona cyklu, do której powracamy po dłuższej przerwie. Plebiscyt ITHardware For Gamers ma na celu wyłonienie zwycięzców w danej kategorii produktowej i podzielony został na trzy główne etapy. W etapie 1 można zgłaszać swoje ulubione produkty w każdej kategorii. W etapie drugim pięć najczęściej zgłaszanych w etapie 1 produktów zostanie dodanych do wcześniej przygotowanej listy przez redaktora danej sekcji. W drugim etapie będziesz mógł oddać dwa głosy w każdej kategorii. Etap 3 to już ogłoszenie wyników. Produkt, który uzyskał największą liczbę głosów zwycięża!

Pamiętaj. Każde poprawnie wypełnione zgłoszenie i głosowanie weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród! O wynikach plebiscytu zwycięzców powiadomimy drogą mailową.

Regulamin konkursu „Plebiscyt ITHardware For Gamers 2023:

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie “Plebiscyt ITHardware For Gamers 2023” zwanego dalej Konkursem, jest HARDWARE STORM, Góry Świętej Anny 3, 47-330 Zdzieszowice, NIP 1990032062, REGON 160111391 (zwany dalej „Organizatorem”).

1.2. Konkurs trwa od godziny 10:00 dnia 14.03.2023r. do godziny 23:59 dnia 30.04.2023r. 1.3.Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły, co najmniej 18 rok życia. Uczestnicy niepełnoletni mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to zgody od swoich przedstawicieli ustawowych.

2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt

2.1. Regulaminu jest wykonanie poleceń zawartych w opisie konkursu i odpowiedź na pytanie konkursowe.

2.3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.

2.4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

2.5. Nagrody możliwe do wygrania w konkursie nie są objęte naprawą gwarancyjną.

III. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

3.1. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych następujący po dniu zakończenia konkursu.

3.2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.

3.3. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni za pośrednictwem artykułu na ITHardware.pl nie później niż 14 dniach od wybrania zwycięzców przez Komisję.

3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

3.5. Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.

3.6. Zryczałtowany podatek dochodowy nie jest odprowadzany od nagrody, jeżeli jednorazowa jej wartość nie przekracza 2000 zł. brutto. Zwolnienie to nie dotyczy podatnika, który otrzymał nagrodę w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Wówczas nagroda stanowi przychód z tej działalności. Zgodnie z regulaminem Promocji w ramach której Uczestnik otrzymał nagrodę, podatek od nagrody, której wartość przekracza 2000 zł brutto, pokrywa Uczestnik Promocji.

3.7. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.8. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że serwisy Facebook, Youtube, TikTok i Instagram nie mają nic wspólnego z organizacją Konkursu, który to Konkurs organizowany jest wyłącznie przez Organizatora.

3.9 Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na wydarzenie.

IV. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane w wiadomości prywatnej na fanpage ITHardware  z dopiskiem „Plebiscyt ITHardware For Gamers 2023”, w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji pod wskazany w niniejszym punkcie sposób.

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

4.3. Mailowa reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

4.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

4.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony mailem zwrotnym reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

V. Ochrona danych osobowych

5.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu publikacji listy nagrodzonych Uczestników.

5.2 Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora .

5.3 Dane osobowe podane w trakcie realizacji wygranej konkursowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

5.4 Uczestnicy Konkursu mają ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

5.5.Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

5.7 Organizator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5.8 Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora.

5.9 Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach tworzenia kampanii mailingowej i informowania o bieżących sprawach serwisu ITHardware.pl. W każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji mailingowej.

5.10.Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

5.11 Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.12. Po zakończeniu Konkursu, nie później jednak niż w terminie 90 dni od jego zakończenia, wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub

przeprowadzanego Konkursu, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Uczestnika Konkursu.

6.2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie

materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

6.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

6.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.

Scroll to Top