Aktualizacja Origin: licznik FPS, zaproszenia typu cross-game i więcej

Aktualizacja Origin: licznik FPS, zaproszenia typu cross-game i więcej

Aplikacja Origin właśnie otrzymała ważną aktualizację, która poszerza funkcjonalność usługi Electronic Arts o kilka przydatnych funkcji. 

Po pierwsze, od teraz uruchamiając gry z biblioteki Origin, będziemy mogli śledzić liczbę aktualnie generowanych klatek na sekundę. Narzędzie nie jest częścią originowego overlayu i można je aktywować tak z opcji aplikacji, jak i wewnątrz gry. Oprócz tego usługa EA pozwali teraz na to, co było możliwe choćby na Xbox Live dekadę temu, czyli zaproszenia do sesji multiplayer dla znajomych grających także poza obecnie uruchomionym przez nas tytułem (tzw. cross-game). W przypadku gdy my otrzymamy takie zaproszenie od kogoś, klient Origin automatycznie zamknie odpaloną przez nas grę i uruchomi nową. Aby skorzystać z tej opcji wymagane będzie natomiast włączenie Origin Overlay, aczkolwiek wtedy proces ten odbywa się już automatycznie.

 

Powyższy filmik ukazuje jak działają zaproszenia typu cross-game

Ponadto od teraz EA oddaje nam do dyspozycji menedżera pobierania plików, dzięki którym można między innymi ustawić maksymalną prędkość pobierania w grze i poza nią. Wszystkie te nowe funkcje nie są jeszcze dostępne publicznie, ale można już od teraz z nich korzystać jeśli zdecydujemy się na wersję beta usługi, czego możemy dokonać z aplikacji Origin, po czym następnie wybrać pozycję Ustawienia aplikacji, a następnie pod zakładką Aktualizacja aplikacji musimy włączyć opcję Instaluj wersje beta aplikacji Origin. Niedawno do powiązanej usługi Origin Access 

Pokaż / Dodaj komentarze do: Aktualizacja Origin: licznik FPS, zaproszenia typu cross-game i więcej

 0