Aktualizacja Windows 10 zrestartowała komputer podczas badania pod narkozą

Aktualizacja Windows 10 zrestartowała komputer podczas badania pod narkozą

Komputer, który restartuje się w najmniej oczekiwanym momencie, powodując utratę postępów w pracy... Wiele osób korzystających z Windows 10 doświadczyło takiego problemu na własnej skórze. O ile jednak w większości przypadków utracone dane można odtworzyć z pamięci, to zdarzają się sytuacje, w których nieoczekiwana aktualizacja i następujące po niej ponowne uruchomienie komputera może przysporzyć naprawdę poważnych problemów, a nawet narazić na utratę zdrowia. Takim przypadkiem może być restart urządzenia podczas szpitalnego badania, kiedy pacjent był pod narkozą. Jeden z pacjentów szpitala Østfold w Norwegii przebywał niepotrzebnie w stanie uśpienia z powodu automatycznego rozpoczęcia aktualizowania systemu, choć jednocześnie winę ponosi tu sam szpital, który nie zadbał o odpowiedni stan sprzętu.

Restart urządzenia w tym przypadku nie stanowił bezpośredniego zagrożenia dla pacjenta, ale gdyby coś takiego wydarzyło się podczas operacji? Kto ponosi winę? Szpital i wadliwe procedury, czy Microsoft wymuszając ponowne uruchomienie komputera po aktualizacji?

Szpital w Østfold publikuje zanonimizowane raporty dotyczące incydentów, które wydarzyły się w placówce. Ostatnie informacje o niezgodnościach pochodzą z tego miesiąca, a wśród nich znalazła się informacja o dochodzeniu w sprawie pacjenta pod narkozą, którego badanie zostało przerwane z powodu automatycznej aktualizacji komputera. Poddanie pacjenta narkozie było w takim razie nieuzasadnione, zwłaszcza że szpital nie dysponował zapasowym komputerem z takim samym oprogramowaniem do przeprowadzania badań. "Pacjent nie mógł zostać przebadany i niepotrzebnie przebywał pod narkozą przez ponad godzinę" - czytamy w raporcie. Opisanie całej sytuacji ma na celu wypracowanie metod radzenia sobie z podobnymi przypadkami, a najlepiej uniknięcie ich. Oczywiście główną winę ponosi tu szpital - komputer wykorzystywany do badań pacjentów nie powinien być podłączony do internetu. Druga sprawa to upewnienie się, że komputery są aktualne i przeprowadzanie aktualizacji poza godzinami przeprowadzania badań.

"To było całkowicie nieoczekiwane i zaskakujące dla zespołu przeprowadzającego badanie pacjenta" - powiedział Jostein Vist, szef komisji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pacjentów w szpitalu Østfold. "Całe zdarzenie miało miejsce w najgorszym dla pacjenta momencie, który musiał ponownie zostać poddany narkozie. Incydent nie był bezpośrednim zagrożeniem dla pacjenta, jednak narkoza powodowała niepotrzebne obciążenie organizmu" - dodał Vist. Szpital wprowadza już odpowiednie procedury, by mieć pewność, że podobna sytuacja się nie powtórzy. Tak ważne komputery nie powinny być więcej w stanie automatycznie dokonać aktualizacji i zrestartować się bez manualnego udziału pracownika. Inną oczywiście sprawą jest fakt, że Windows nie powinien w ogóle samoczynnie mieć możliwości zrestartowania komputera bez wiedzy i zgody użytkownika.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Aktualizacja Windows 10 zrestartowała komputer podczas badania pod narkozą

 0