Bułgarski rząd zapomniał, że posiada ponad 200 tys. bitcoinów

Bułgarski rząd zapomniał, że posiada ponad 200 tys. bitcoinów

Bułgarski rząd najwyraźniej zapomniał o skonfiskowanych w maju 200 tys. bitcoinach. O ile wartość przejętej waluty wynosiła w dniu konfiskaty około 500 milionów USD, co samo w sobie jest dużą sumą,  to po ostatnim szaleństwie cenowym, wartość posiadanych przez rząd Bułgarii bitcoinów wzrosła do 3 miliardów USD, co stanowi niemal 20 procent długu publicznego tego kraju.

Pod koniec maja bieżącego roku bułgarska policja dokonała konfiskaty bitcoinów, które należały do grupy przestępczej, która swoją działalność prowadziła na terenie dawnych republik Jugosławii. Złodzieje włamywali się do komputerów ofiar, skąd dokonywali przelewów na swoje konta. Pozyskane w ten sposób środki zamieniali na bitcoiny, by zatrzeć za sobą ślady i w razie wpadki móc ukryć łup. Wartość przejętych środków wynosiła około 500 milionów USD w momencie konfiskaty, bo na tyle wyceniano dokładnie 213519 bitcoinów po ówczesnym kursie. Środki te schowano do szuflady, aż do teraz, kiedy komuś przypomniało się o tej małej fortunie, której wartość przez ten czas urosła do 3 miliardów dolarów, jako że wartość wirtualnych pieniędzy wzrosła w tym czasie o 600%.

Jeśli Bułgaria spienięży swoje bitcoiny, to rynek czeka zalew wirtualnej waluty, doprowadzający do poważnych spadków cen

Tak ogromna suma pieniędzy stanowi niemal 20 procent długu narodowego Bułgarii, jednakże na chwilę obecną nie wiadomo co włodarze tego kraju postanowią zrobić z tą fortuną. Z prawnego punktu widzenia, nie będzie z pewnością łatwo spieniężyć pozyskanych bitcoinów. Jeśli się to jednak uda, to wprowadzenie na rynek tak dużej ilości waluty spowoduje powódź, doprowadzającą do nieuniknionego w takim przypadku spadku wartości bitcoina. Jeśli sprawdzi się taki scenariusz, to ceny bitcoina czeka poważne tąpnięcie. Warto jednak zaznaczyć, że prokurator zajmujący się cała sprawą zaprzecza konfiskacie bitcoinów i zapowiada wysyłkę zabezpieczonych komputerów na ekspertyzę do USA, choć w maju oficjalnie informowano o konfiskacie. Podobna sytuacja miała miejsce po zamknięciu słynnego Silk Road, gdzie skonfiskowano, a następnie spieniężono 144 tys. bitcoinów.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Bułgarski rząd zapomniał, że posiada ponad 200 tys. bitcoinów

 0