Czołowe firmy podpisały porozumienie przeciw atakom rządowym na obywateli

Czołowe firmy podpisały porozumienie przeciw atakom rządowym na obywateli

Firmy takie jak Facebook, Microsoft, HP, ARM, Cisco i Oracle podpisały porozumienie  Cybersecurity Tech Accord, w którym deklarują się przeciwdziałać rządowym cyberatakom i chronić przed nimi obywateli. Dotyczy to również rządu USA.

Wiele z najważniejszych firm z branży IT podpisało porozumienie na mocy którego zobowiązują się do ochrony przeciw cyberatakom oraz zobowiązują się nie udzielać żadnej pomocy, któremukolwiek z rządów (włącznie z rządem USA) w przeprowadzeniu cyberataku przeciw niewinnym obywatelom i przedsiębiorstwom. Jak podaje New York Times głównym motorem napędowym koalicji był dyrektor Microsoftu Brad Smith, którego celem jest stworzenie odpowiednika Konwencji Genewskiej w cyfrowym świecie, która byłaby zestawem reguł respektowanych podczas cyfrowej wojny. Z porozumienia wynika, że firmy zobowiązały się do prowadzenia działań w czterech kategoriach.

Czołowe firmy jak Facebook, Microsoft, HP, ARM, Cisco i Oracle podpisały porozumienie mające chronić konsumentów. Na liście brakuje jednak takich gigantów jak Google i Apple

Cztery strefy, w obrębie których firmy zamierzają dokonać popraw w działaniu to: pomoc w ochronie klientów przez przyszłymi atakami, odmowa pomocy rządom w przeprowadzaniu ataków, praca nad poprawieniem zdolności deweloperów i klientów do samodzielnej obrony oraz wspólna praca nad wypracowaniem praz dzieleniem się odkrytymi nieprawidłowościami i zagrożeniami. Idea jest z całą pewnością szczytna, jednakże trzeba u zauważyć, że choć porozumienie podpisało sporo kluczowych firm, to wciąż brakuje tu kilku tych największych jak Google, Apple czy Amazon. Co więcej, porozumienie niemal w całości dotyczy firm pochodzących z USA. Oznacza to, że firmy z terytorium Rosji, Korei Północnej, Iranu czy Chin, któe w teorii mogą być narażone na największe ryzyko pomocy swoim rządom w opracowywaniu sprzętu oraz oprogramowania do przeprowadzania ataków, nie składają tego typu deklaracji.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Czołowe firmy podpisały porozumienie przeciw atakom rządowym na obywateli

 0