GlobalFoundries traci wyłączność na produkcję chipów 12 nm i 14 nm dla AMD

GlobalFoundries traci wyłączność na produkcję chipów 12 nm i 14 nm dla AMD

AMD zmieniło swoją umowę z GlobalFoundries, co jest efektem niedoboru półprzewodników całym świecie. AMD pozyskuje chipy wyprodukowane w stosunkowo dopracowanych procesach 12 nm i 14 nm z Global Foundries, a pozostałe produkty firmy są wytwarzane przez Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Większość globalnej produkcji chipów na zlecenie koncentruje się w Azji, a GlobalFoundries jest jednym z dwóch producentów chipów działających obecnie w Stanach Zjednoczonych. Jednak nie produkuje półprzewodników w najważniejszych obecnie procesach 7 nm i 5 nm. W rezultacie TSMC i Samsung mają absolutną kontrolę nad tym sektorem na całym świecie, a Intel goni, by nadrobić zaległości.

Ze względu na problemy z niedoborami półprzewodników, AMD zmieniło swoją umowę z Global Foundries, wymagając zapewnienia minimalnych zasobów oraz usuwając zapis o wyłączności na produkcję w procesach 12 nm i 14 nm.

AMD zmieniło dwa punkty w umowie z firmą GlobalFoundries. Przed zmianą nie wymagano od producenta chipów alokacji minimalnej mocy produkcyjnej na potrzeby AMD, a AMD z kolei zobowiązywało się, że GlobalFoundries będzie miało wyłączność na produkcję konkretnych chipów, przez co firma była zobowiązana kupować półprzewodniki wyprodukowane w procesach 12 i 14 nm wyłącznie w nowojorskiej fabryce.

GlobalFoundries nie będzie już wyłącznym dostawcą chipów 12 nm i 14 nm. Ponadto, w świetle ostatnich ograniczeń podaży w sektorze chipów, fabryka przydzieli również minimalne zasoby na potrzeby AMD od 2022 do 2024 roku. Co więcej, AMD zapłaci GlobalFoundries z góry za niektóre produkty, które kupi w ciągu najbliższych kilku lat. Przedpłata obejmie część produktów, które AMD zgodziło się kupić od GlobalFoundries w latach 2022-2024. GlobalFoundries otrzyma również rekompensatę za wszelkie braki wynikające z umów zakupu. AMD zapłaci producentowi chipów części różnicy między celem zakupu a przedpłatą, jeśli nie wywiąże się ze zobowiązania zakupu.

Pokaż / Dodaj komentarze do: GlobalFoundries traci wyłączność na produkcję chipów 12 nm i 14 nm dla AMD

 0