Intel nauczył neuromorficzny chip rozpoznawać 10 zapachów chemikaliów

Intel nauczył neuromorficzny chip rozpoznawać 10 zapachów chemikaliów

Ze wszystkich zmysłów, AI ma szczególne trudności z nauczeniem się zapachu, ale to nie powstrzymuje badaczy przed podejmowaniem kolejnych prób. Ostatnio naukowcy z Intela i Cornell University przeszkolili układ neuromorficzny i nauczyli go rozpoznawać zapachy 10 niebezpiecznych chemikaliów. W przyszłości technologia ta może umożliwić "elektronicznym nosom" i robotom wykrywanie broni, materiałów wybuchowych, narkotyków, a nawet chorób. Korzystając z Loihi, chipa neuromorficznego opracowanego przez Intela, zespół opracował algorytm oparty na obwodzie węchowym mózgu. Kiedy człowiek poczuje powiew zapachu, cząsteczki stymulują komórki węchowe w nosie, a następne komórki te wysyłają sygnały do ​​układu węchowego mózgu, który z kolei odpala impulsy elektryczne. Naukowcom udało się odwzorować ten obwód w krzemowych obwodach Loihi.

Naukowcy z Intela i Cornell University przeszkolili układ neuromorficzny i nauczyli go rozpoznawać zapachy 10 niebezpiecznych chemikaliów, korzystając z zaledwie jednej próbki każdej substancji.

Według Intela układ może rozpoznać 10 zapachów, w tym aceton, amoniak i metan, nawet gdy wokół obecne są inne silne zapachy. Co ważne Loihi nauczył się każdego zapachu przy wykorzystaniu zaledwie jednej próbki. Naukowcy twierdzą, że jest to szczególnie imponujące, ponieważ inne techniki głębokiego uczenia mogą wymagać 3000 razy więcej próbek treningowych, aby osiągnąć ten sam poziom dokładności. Ich praca, opublikowana dziś w Nature Machine Intelligence , jest "najlepszym przykładem współczesnych badań przeprowadzanych na styku neuronauki i sztucznej inteligencji" - powiedział Nabil Imam, starszy naukowiec z neuromorficznej grupy komputerowej Intel Labs.

Intel i Uniwersytet Cornell z pewnością nie są osamotnieni w swoich wysiłkach szkolenia sztucznej inteligencji w wykrywaniu zapachów. Zespół Google Brain współpracuje z perfumiarzami, aby połączyć cząsteczki zapachowe z postrzeganymi zapachami. Rosyjscy naukowcy wykorzystują sztuczną inteligencję do wykrywania śmiercionośnych mieszanin gazowych, próbowano także odtworzyć zapach wymarłego kwiatu za pomocą uczenia maszynowego. "Zrozumienie, w jaki sposób obwody neuronowe mózgu rozwiązują te złożone problemy obliczeniowe, dostarczy ważnych wskazówek do zaprojektowania wydajnej i niezawodnej inteligencji maszyny" - mówi Imam. Innymi słowy, jeśli potrafimy zrozumieć, jak mózg rozpoznaje zapach, możemy zasadniczo zmienić sposób projektowania AI .

Pokaż / Dodaj komentarze do: Intel nauczył neuromorficzny chip rozpoznawać 10 zapachów chemikaliów

 0