KE: Każdy kraj może sam zdecydować, czy budować 5G z udziałem Huawei

KE: Każdy kraj może sam zdecydować, czy budować 5G z udziałem Huawei

Komisja Europejska rekomenduje państwom członkowskim określenie stopnia ryzyka, związanego z wdrażaniem infrastruktury sieci 5G, jednakże nie pojawiły się jak dotąd żadne sugestie rezygnacji z wykorzystywania sprzętu dostarczonego przez chińskiego producenta Huawei. Przypominamy, że zakazu takiego domagało się od swoich sojuszników USA. Komisja daje krajom  czas  na przygotowanie raportu w sprawie sieci do końca czerwca 2019 roku, W treści znaleźć się mają oceny ryzyka związane z "zachowaniem dostawców i operatorów". To będzie wewnętrzna decyzja danego kraju, czy dana firma zostanie wykluczona z dalszych planów. 

Wbrew naciskom Amerykanów, Komisja Europejska nie narzuca krajom żadnej decyzji związanej z udziałem Huawei w budowie sieci 5G.

"Technologia 5G przekształci naszą ekonomię i społeczeństwo, otwierając ogrom nowych możliwości dla ludzi i biznesu" - powiedział w oświadczeniu Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, a wcześniej komisarz ds. jednolitego rynku cyfrowego  - "Nie możemy jednak akceptować, że będzie się to odbywać, bez wbudowanej pełnej ochrony. Dlatego kluczowe jest, żeby infrastruktura 5G w Europie była w pełni zabezpieczona i całkowicie odporna na tylne furtki, zarówno techniczne jak i prawne". Amerykanie od długiego czasu oskarżają Huawei o szpiegostwo, za którym swoi chiński rząd, a agencje wywiadowcze ostrzegają przez urządzeniami telekomunikacyjnymi, narażającymi użytkowników na kradzież wrażliwych danych.

Amerykańskie agencje rządowe oraz firmy związane kontraktami z rządem mają zakaz używania technologii pochodzącej od Huawei. W odpowiedzi na zakaz, producent smartfonów chce wejść na drogę sądową, oskarżając rząd USA o działanie sprzeczne z konstytucją. Administracja Trumpa nakłania swoich sojuszników do podobnych działań. Australia i Nowa Zelandia wprowadziły blokadę urządzeń Huawei, jednak kraje europejskie wcale się do tego nie spieszą. Ignorowanie USA może jednak w tym przypadku mieć swoją cenę, a Amerykanie już podkreślają, że ograniczą wymianę informacji z krajami, które wprowadzą technologię 5G od Huawei.

Pokaż / Dodaj komentarze do: KE: Każdy kraj może sam zdecydować, czy budować 5G z udziałem Huawei

 0