Komisja Europejska ukarała Valve, ZeniMax, Capcom, Bandai Namco i innych za stosowanie geoblokad

Komisja Europejska ukarała Valve, ZeniMax, Capcom, Bandai Namco i innych za stosowanie geoblokad

W kwietniu 2019 roku Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie antymonopolowe w sprawie blokowania geograficznego treści. Dochodzenie dotyczyło kilku największych wydawców gier, w tym Valve, ZeniMax, Capcom, Bandai Namco, Focus Home Interactive i Koch Media. Dochodzenie zostało wreszcie zakończone, a UE dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniu wydawców, co zakończyło się karą.  W wyniku dochodzenia Komisja stwierdziła, że wydawcy stosowali geoblokady w przypadku około 100 gier na komputery osobiste, uniemożliwiając granie w nie poza niektórymi krajami UE. Uważa się to za sprzeczne z jednolitym rynkiem cyfrowym UE, który ma zapewnić wszystkim krajom członkowskim UE dostęp do tych samych treści bez żadnych barier.

Valve, ZeniMax, Capcom, Bandai Namco, Focus Home Interactive i Koch Media zostali ukarani przez Komisję Europejską za wprowadzenie geoblokad w około 100 grach.

Komisja stwierdza, że stosowano blokady geograficzne, aby uniemożliwić uruchamianie gier poza Czechami, Polską, Węgrami, Rumunią, Słowacją, Estonią, Łotwą i Litwą. Zwykle geoblokady są stosowane, aby umożliwić wprowadzenie niższych cen gier w tych regionach ze względu na niższy średni dochód. Gracz z innych państw szybko wychwytywali takie sytuacje i korzystali z VPN do kupowania gier po niższych cenach, ukrywając swoją prawdziwą lokalizację. Aby zapobiec takim działaniom, wprowadzono blokadę geograficzną.

Komisja orzekła jednak, że blokowanie geograficzne jest sprzeczne z zasadami jednolitego rynku UE, w związku z czym Valve i pięciu wydawców gier komputerowych objętych dochodzeniem zostanie ukaranych grzywną. W przypadku Valve grzywna wyniesie 1,6 miliona euro, ZeniMax zapłaci również 1,6 miliona euro, podczas gdy Focus Home Interactive odbiera największą grzywnę w wysokości 2,8 miliona euro. Koch Media zapłaci 1 mln euro, Capcom zapłaci 396000 euro, a Bandai Namco 340000 euro. Komisja Europejska obniżyła grzywny dla niektórych z tych przedsiębiorstw ze względu na ich stopień współpracy w dochodzeniu.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Komisja Europejska ukarała Valve, ZeniMax, Capcom, Bandai Namco i innych za stosowanie geoblokad

 0