Konkurs adwentowy z ITHardware 2020 - weź udział i wygraj prezent

Konkurs adwentowy z ITHardware 2020 - weź udział i wygraj prezent

Konkurs Adwentowy z ITHardware.pl - zasady oraz regulamin

Konkurs Adwentowy z ITHHardware.pl to seria 24 codziennych konkursów, odbywających się od 1 do 24 grudnia 2020 roku. Każdego dnia do wygrania będą cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez naszych partnerów: Genesis, WOOX, SPC Gear, Corsairt, HyperX, iiyama, TP-Link, Patriot, Kingston, SilentiumPC, Dream Machines, Actina, Synology, Chillblast, X-Kom, Gigabyte, Asus, MSI, XPG, Razer, Optimus oraz KFA2. Każdego dnia nagroda ufundowana jest przez innego producenta, więc to jego adwentowy dzień będziemy obchodzić. Wszystkie nagrody przekraczają wartość 11000 zł i są to między innymi: biurka gamingowe, plecaki, dyski SSD, pamięci RAM, obudowy, monitory, fotele dla graczy, dyski sieciowe NAS, a nawet karty graficzne.

Co trzeba zrobić, aby zdobyć nagrodę dnia? Tak naprawdę wystarczy tylko kilka minut. Po pierwsze, kliknij podany niżej link, który przeniesie Cię do aplikacji gleam.io. Tam wykonaj wszystkie zadania. Aplikacja sama, po zakończeniu konkursu, wytypuje zwycięzcę wśród wszystkich osób biorących udział. Każdego dnia od 1 do 24 grudnia 2020 roku konkurs zaczyna się o godzinie 8:00 rano i trwa 5 dni. Codziennie rozpoczyna się nowy konkurs! Wyniki będą podane na ostatniej podstronie, maksymalnie 14 dni roboczych po zakończeniu danego konkursu. Życzymy Wam wspaniałych wygranych!

Konkurs Adwentowy z ITHardware.pl to codziennie cenne nagrody rzeczowe o łącznej puli przekraczającej 11000 zł. Wykonaj wszystkie zadania, a aplikacja na koniec konkursu wytypuje zwycięzcę. Życzymy powodzenia.  

Konkurs Adwentowy z ITHardware.pl

Regulamin:

Zabawa zaczyna się od dnia 01.12.2020 o godz. 8:00 i potrwa do 29.12.2020 do godz. 23:59. Natomiast ogłoszenie wyników do 14 dni roboczych od daty zakończenia.

Jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 1. Skorzystanie z aplikacji gleam.io dostępnej pod adresem internetowym z danego dnia.

 2. Zamieszkiwanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Ukończony 18 rok życia lub zgoda prawnych opiekunów.

 4. Uczestnikiem zabawy nie mogą być pracownicy firmy sponsorującej nagrody ani organizatora oraz ich rodziny.

 5. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 6. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

 7. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie z danego dnia tylko raz w trakcie jego trwania.

 8. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni roboczych od daty jego zakończenia.

 9. Wyniki będą wysyłane na dodany adres e-mail, informacja będzie również w naszych social mediach (Facebook) oraz w samej aplikacji po zakończeniu konkursu.

 10. Zwycięzca, ma obowiązek w ciągu 48 godzin po ogłoszeniu wyników przesłać na wskazany przez organizatora adres e-mail niezbędne dane do realizacji wysyłki nagród. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, w ciągu 7 dni organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tej nagrody z obrotu bez ponownego jej przekazania innemu uczestnikowi.

 11. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent pieniężny.

 12. Wysyłka nagród odbędzie się w terminie do 30 dni roboczych od dostarczenia danych adresowych zwycięzcy do organizatora nagród w zabawie.

 13. Za wysyłkę nie odpowiada organizator, a firma sponsorująca nagrodę.

 14. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania zabawy bez powiadomienia uczestników.

 16. Organizator zabawy pokrywa wszystkie należności z tytułu przeprowadzenia zabawy, rozliczenia z M.F. i dostarczenia nagród.

 17. Przedstawione zdjęcia nagród mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu.

 18. Udział w zabawie oznacza zaakceptowanie zapisu, że na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), wyraża zgodę na otrzymywanie od Hardware Storm Piotr Kała, z siedzibą w Zdzieszowicach, przy ul. Góry Św. Anny 3, informacji handlowych drogą elektroniczną.

 19. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hardware Storm Piotr Kała, z siedzibą w Zdzieszowicach, przy ul. Góry Św. Anny 3.

 20. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

 21. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: piotrkala[małpa]hs.pl.

 22. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 23. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania.

 24. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

 25. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.

 26. Organizator oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024): 1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, 2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określany jako wysoki,  3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator.

 27. Udział w zabawie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Konkurs adwentowy z ITHardware 2020 - weź udział i wygraj prezent

 0