Konkurs świąteczny #2: wygraj chłodzenie be quiet! SILENT LOOP 240 mm

Konkurs świąteczny #2: wygraj chłodzenie be quiet! SILENT LOOP 240 mm

Konkurs nieplanowany, ale jako iż nasz Wielki Test Chłodzeń CPU 2016 przekroczył właśnie 100 000 odsłon, zdecydowaliśmy się przekazać wybranej osobie najświeższy cooler w zestawieniu, be quiet! SILENT LOOP 240 mm.

Cóż takiego należy zrobić, aby wejść w posiadanie tego chłodzonka? Wystarczy odwiedzić nasz Wielki Test Chłodzeń CPU 2016 i uzasadnić w komentarzu (pod testem!), dlaczego to akurat Wam należy się rzeczony SILENT LOOP - można wspomóc się też zdjęciem własnego komputera, jednak nie jest to obligatoryjne. Ocenie podlegać będą użyta argumentacja oraz poziom językowy wypowiedzi. Zwycięzcę wybierze gremium redakcyjne ITHardware.pl.

Na komentarze czekamy do 23. grudnia, do godz. 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 72 godzin od zakończenia konkursu.

be quiet! SILENT LOOP 240 mm - konkurs

Regulamin:

Konkurs trwa od 20. grudnia 2016 do 23. grudnia 2016 włącznie, do godziny 23:59.

Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 • Zamieszkiwanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Ukończony 18 rok życia lub zgoda prawnych opiekunów.
 • Posiadanie zarejestrowanego konta na ITHardware.pl.
 • Wymagane jest polubienie naszego profilu ITHardware.pl na Facebook.com.
 • Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy firmy sponsorującej nagrody ani organizatora oraz ich rodziny.
 • W konkursie można wziąć udział tylko raz.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 72 godzin od daty jego zakończenia.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie komentarza pod Wielkim Testem Chłodzeń CPU 2016.
 • Zwycięzca, ma obowiązek w ciągu 24 godzin przesłać na wskazany przez organizatora adres e-mail niezbędne dane do realizacji wysyłki nagród. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, w ciągu 7 dni organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tej nagrody z obrotu bez ponownego jej przekazania innemu uczestnikowi.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent pieniężny.
 • Wysyłka nagród odbędzie się w terminie do 2 dni roboczych od dostarczenia danych adresowych zwycięzcy do organizatora nagród w konkursie.
 • Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.
 • Wygrana oznacza komentarz wybrany przez jury złożone z redaktorów ITHardware.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania konkursu bez powiadomienia uczestników.
 • Organizator konkursu pokrywa wszystkie należności z tytułu przeprowadzenia konkursu, rozliczenia z M.F. i dostarczenia nagród.
 • Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

 

Nagroda jest samplem po testach w ITHardware.pl, w związku z czym może nosić minimalne ślady użytkowania. Zapewniamy jednak, że całość jest sprawna i pełnowartościowa.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Konkurs świąteczny #2: wygraj chłodzenie be quiet! SILENT LOOP 240 mm

 0