Meta wyrzuca zespół odpowiedzialny za etyczny rozwój sztucznej inteligencji

Meta wyrzuca zespół odpowiedzialny za etyczny rozwój sztucznej inteligencji

Meta podjęła decyzję o rozwiązaniu zespołu ds. Odpowiedzialnej Sztucznej Inteligencji (RAI) i przeniesieniu jego pracowników do innych obszarów działalności imperium Marka Zuckerberga, skupiając się teraz na rozwijaniu generatywnej sztucznej inteligencji.

W 2019 roku uruchomiono zespół RAI, który miał za zadanie wspierać zespoły techniczne w projektowaniu i tworzeniu modeli uczenia maszynowego w sposób zgodny z zasadami etycznymi. Jednak w 2021 roku Meta określiła pięć głównych obszarów skupienia dla tego zespołu, obejmujące: prywatność i bezpieczeństwo; sprawiedliwość i integrację; solidność i bezpieczeństwo; przejrzystość i kontrolę; oraz odpowiedzialność i zarządzanie.

Ta restrukturyzacja rzuca nowe światło na priorytety i kierunek rozwoju technologicznego w obrębie Meta, przesuwając nacisk na obszary związane z generatywną sztuczną inteligencją.

Jednak rok później grupa została scalona z jednostką zajmującą się wpływem społecznym w ramach WhatsApp. Teraz, zgodnie z doniesieniami The Information, zespół ds. Odpowiedzialnej Sztucznej Inteligencji jest likwidowany. Większość pracowników została przeniesiona do działu Generative AI w firmie Meta, koncentrując się na technologii generującej treści na podstawie preferencji i sugestii użytkowników. Niektórzy zostali także przesunięci do jednostki zajmującej się infrastrukturą uczenia maszynowego.

Rzecznik Meta potwierdził decyzję, wydając oświadczenie: „Nadal priorytetowo traktujemy i inwestujemy w bezpieczny i odpowiedzialny rozwój sztucznej inteligencji. Te zmiany pozwolą nam efektywniej skalować się, aby sprostać przyszłym wyzwaniom. Choć większość zespołu RAI znajdzie się w obszarze Gen AI, nadal będzie wspierać właściwe inicjatywy między różnymi działami Meta w kwestiach odpowiedzialnego wykorzystania sztucznej inteligencji”.

Ta decyzja Meta wywołuje pytania dotyczące ich zaangażowania w bezpieczne i etyczne technologie, zwłaszcza po doniesieniach z września 2022 roku o likwidacji zespołu ds. odpowiedzialnych innowacji. Ten zespół był kolejnym segmentem pracującym pod egidą działu wpływu społecznego w firmie Meta.

Z jednej strony osadzenie ekspertów ds. etyki w zespołach inżynieryjnych może być korzystne; z drugiej strony ważne jest, aby nadzorowali oni w odpowiedni sposób działania Meta, dzieląc się między dwoma departamentami firmy.

Te zmiany są efektem szeregu restrukturyzacji w Meta, której częścią było zwolnienie tysięcy pracowników w tym roku. Dyrektor generalny Mark Zuckerberg dokonał redukcji stanowisk technicznych w projektach o niższym priorytecie, takich jak zespół zajmujący się zwijaniem białek AI w dziale podstawowych badań nad sztuczną inteligencją oraz niedawne zmiany w niestandardowej jednostce krzemowej w zespole Reality Labs.

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Meta wyrzuca zespół odpowiedzialny za etyczny rozwój sztucznej inteligencji

 0