Monitoring AI analizuje zachowania uczniów. Ruszył pilotażowy projekt w USA

Monitoring AI analizuje zachowania uczniów. Ruszył pilotażowy projekt w USA

Dallas Independent School District wprowadza kontrowersyjny projekt monitoringu wspieranego przez algorytmy sztucznej inteligencji, aby szpiegować uczniów i analizować ich zachowania w poszukiwaniu odstępstw od normy. Projekt ma na celu podniesienie bezpieczeństwa w szkołach.

Okręg szkolny nawiązał współpracę z firmą Davista w celu wykorzystania sztucznej inteligencji do monitorowania każdego ucznia i powiadamiania administracji, jeśli uczeń odbiega od swojego „podstawowego” zachowania. W komunikacie prasowym zapowiadającym tę technologię napisano: „Inicjatywa ta będzie wykorzystywać platformę Davista Heimdall, przełomową technologię, która umożliwia organizacjom identyfikację ryzyka i podejmowanie działań, zanim przewidywane ryzyko stanie się następstwem zdarzenia lub incydentu.

To nie Chiny, to USA. Testowany w okręgu szkolnym monitoring wykorzystuje dostarczone dane oraz zaawansowane algorytmy do analizy każdego ucznia, oceniając odstępstwa od normy w zachowaniu. Celem jest podejmowanie działań wyprzedzających, zapobiegając m.in. strzelaninom. Kosztem jest prywatność

„Platforma bezpieczeństwa i wsparcia uczniów firmy Davista umożliwia wszechstronną analizę i przegląd danych uczniów za pomocą oprogramowania, minimalizując nieodłączne ludzkie uprzedzenia i rozbieżności poprzez obiektywną ocenę punktów danych oraz redukcję założeń i zmęczenia poznawczego. Wykorzystując istniejące dane w szkole, technologia zwraca uwagę na uczestnictwo uczniów, wyniki i wzorce zachowań. Proces ten ustala punkt odniesienia dla każdego ucznia, wywodzący się z jego wcześniejszych informacji, umożliwiając analizę w czasie rzeczywistym wszelkich odchyleń od jego osobistego punktu odniesienia”.

Wpływ rozwiązania Davista na bezpieczeństwo w szkole zwrócił już uwagę instytucji edukacyjnych w całym kraju. „Przy obecnym klimacie przemocy z użyciem broni palnej w amerykańskich szkołach, struktury i systemy muszą istnieć, aby umożliwić wczesną interwencję, zanim uczeń wejdzie na ścieżkę przemocy. Platforma Davista identyfikuje orientacyjne zachowania „zagrożonych uczniów” i jest proaktywna w stosunku do uczniów, bezpieczeństwa i zapobiegania przemocy. Platforma Davista pomoże poprawić bezpieczeństwo szkół i społeczności w naszym kraju” – stwierdziła Erika Y. Mitchell, członek zarządu szkół publicznych w Atlancie.

„Przemoc z użyciem broni palnej w amerykańskich szkołach nie jest już zagrożeniem, a wręcz rzeczywistością. Wszystkie szkoły powinny zapewniać uczniom bezpieczne i przyjazne środowisko. Aby nauka była nadrzędnym celem szkół, musimy stosować sprawdzone strategie oparte na podstawowych podstawach naukowych , dostarczając systemy zapobiegające i rozwiązujące strzelaniny w szkołach” – powiedział  Tobi Jackson, prezes okręgu szkolnego Fort Worth ISD. „Technologia firmy Davista wyraźnie identyfikuje orientacyjne zachowania „zagrożonych uczniów”, dostarczając niezbędny i nowatorski model zapobiegania przemocy w szkole. Sztuczna inteligencja firmy Davista Genesis zajmuje się bezpieczeństwem posiadania broni i zapobieganiem przemocy, umożliwiając prawdziwy mechanizm bezpieczeństwa w każdej ze szkół naszego kraju i społeczności”.

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Monitoring AI analizuje zachowania uczniów. Ruszył pilotażowy projekt w USA

 0