Nintendo dalej walczy z RomUniverse. Oskarżony nie płaci rat kary w wysokości 50 USD miesięcznie

Nintendo dalej walczy z RomUniverse. Oskarżony nie płaci rat kary w wysokości 50 USD miesięcznie

W 2019 roku Nintendo pozwało Matthew Stormana - właściciela RomUniverse, witryny, która nielegalnie rozpowszechniała chronione prawem autorskim gry Nintendo. Storman zdecydował się ówcześnie nie wynajmować prawnika i reprezentować samego siebie. Kalifornijski Sąd Federalny ostatecznie przyznał Nintendo 35000 dolarów za każdą z 49 gier dostępnych na stronie oraz dodatkowe 400000 dolarów odszkodowania za naruszenie znaku towarowego. To jednak nie koniec, bo po wygraniu długiej batalii prawnej przeciwko Stormanowi w maju, Nintendo poszukuje sposobu na uzyskanie stałego nakazu sądowego przeciwko możliwości ponownego uruchomienia witryny RomUniverse, ponieważ uważają, że brak spłaty pierwszej raty w wysokości 50 USD na zasądzonych 2,1 mln USD długu świadczy o tym, że Storman lekceważy prawo.

Aby spłacić odszkodowanie zasądzone Nintendo w wysokości 2,115 mln USD, płacąc po 50 USD miesięcznie, Storman musiałby żyć jeszcze 3525 lat.

Według Stormana, w momencie złożenia zeznań jedynym źródłem dochodów był zasiłek i bony żywnościowe. Przed zamknięciem RomUniverse generowało około 800 USD miesięcznie. Nintendo domagało się już wcześniej całkowitego zakazu działania RomUniverse, co uniemożliwiłoby Stormanowi ponowne uruchomienie witryny. Jednak ich prośba została odrzucona, ponieważ nie wykazali, że witryna wyrządziła im nieodwracalne szkody, co jest wymogiem prawnym, poza tym strona i tak była już offline. Prawnicy Nintendo twierdzą jednak teraz, że podczas niedawnej rozmowy telefonicznej ze Stormanem nie zaprzeczył on możliwości ponownego uruchomienia strony w jakiś legalny sposób. 

Prawnicy Nintendo argumentują, że ponieważ nie dokonał on pierwszej spłaty 50 dolarów na poczet swojego 2,1 miliona dolarów długu, groźba dalszych konsekwencji finansowych może go wcale nie zniechęcać do dalszych naruszeń praw autorskich. "To niepowodzenie w dokonaniu nawet skromnej płatności 50 USD miesięcznie, kwoty, którą zaproponował i zgodził się, pokazuje, że Nintendo nie ma odpowiedniego środka prawnego przeciw przyszłym naruszeniom przez pozwanego i podkreśla potrzebę stałego nakazu"– piszą prawnicy Nintendo. 

Pokaż / Dodaj komentarze do: Nintendo dalej walczy z RomUniverse. Oskarżony nie płaci rat kary w wysokości 50 USD miesięcznie

 0