Nowy CEO YouTube'a to zwolennik cenzury „dezinformacji” i „autorytatywnych” źródeł

Nowy CEO YouTube'a to zwolennik cenzury „dezinformacji” i „autorytatywnych” źródeł

Dyrektor generalna YouTube'a, Susan Wojcicki, ustąpiła ze stanowiska, a nowym dyrektorem generalnym YouTube został Neal Mohan, dotychczasowy dyrektor ds. produktu.

Podczas kadencji Szan Wojcicki, która trwała od 5 lutego 2014 r. do 16 lutego 2023 r., YouTube podjął wiele niepopularnych decyzji, takich jak wprowadzenie daleko idących zasad dotyczących „mowy nienawiści”, „cenzury", „nękania”, ograniczania twórców, którzy produkują treści „przeznaczone dla dzieci” i wiele innych. Wojcicki wygłosiła również wiele publicznych oświadczeń popierających cenzurowanie twórców w oparciu o szerokie i subiektywne terminy, takie jak „dezinformacja”. Teraz pałeczkę przejmuje Mohan, który dołączył do Google w 2007 roku, został dyrektorem ds. produktu w YouTube w listopadzie 2015 roku i przez większą część kadencji Wojcicki był wysoko postawionym i wpływowym dyrektorem YouTube. Chief Product Officer jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z produktem i zwykle odpowiada za strategię produktu i wizję produktu. Według Wojcicki Mohan kierował zespołem ds. zaufania i bezpieczeństwa YouTube — zespołem odpowiedzialnym za cenzurowanie treści i opracowywanie zasad dotyczących cenzury. Mohan i Wojcicki również pracowali razem na długo przed objęciem stanowiska kierowniczego w YouTube. Wojcicki powiedziała, że ​​sprowadziła Mohana do Google w 2007 roku i że pracuje z nim, odkąd dołączył do firmy. Mohan często promował i bronił kontrowersyjnych zasad YouTube, gdy Wojcicki była dyrektorem generalnym.

Neal Mohan to nowy CEO Youtuba'a, którego do firmy sprowadziła Suzan Wojcicki. Dotąd był on odpowiedzialny za cenzurę i wiele niepopularnych decyzji. Jest on również zwolennikiem autorytatywnych źródeł, zamiast twórców siedzących w piwnicach.

Mohan wielokrotnie popierał politykę YouTube polegającą na sztucznym podbijaniu tak zwanych „autorytatywnych  źródeł zamiast niezależnych twórców, którzy pomagali budować platformę. Mohan wygłosił jedno ze swoich najbardziej niesławnych oświadczeń na ten temat w 2020 roku, kiedy powiedział, że twórcy „wyrażający” opinie „w swoich piwnicach” nie dostarczają kontekstu do wiadomości. Mohan użył tej analogii do piwnicy, aby uzasadnić znaczenie wzmacniania „autorytatywnych głosów”.

W 2019 roku Mohan ujawnił, że YouTube pracuje nad kontrowersyjnymi zasadami „nękania twórców przez twórców”. Zasady te spowodowały, że twórcy byli karani surowymi karami za posunięcie się „za daleko” w obelgach, kpinach i żartach. Mohan ogłosił również decyzję YouTube o usunięciu z mocą wsteczną kilku filmów komika Stevena Crowdera, ponieważ naruszyły one nową politykę dotyczącą nękania, mimo że filmy były zgodne z zasadami YouTube w momencie ich przesyłania. W tamtym czasie praktyka egzekwowania prawa z mocą wsteczną była rzadkością w YouTube, ale od czasu tego ogłoszenia staje się coraz bardziej powszechna.

W 2020 roku Mohan ogłosił kilka inicjatyw cenzury, w tym „Intelligence Desk”, którego celem są pojawiające się „teorie spiskowe” oraz zakaz wyświetlania filmów, które „mogą” zachęcać ludzi do ignorowania porad dotyczących pozostania w domu. Potwierdził również, że surowa polityka YouTube dotycząca dezinformacji o koronawirusie będzie miała zastosowanie do sekcji komentarzy.

W 2022 roku Mohan omówił wysiłki YouTube mające na celu zapobiegawcze cenzurowanie „nowych dezinformacji” i zwrócił uwagę na „bezprecedensowe działanie” YouTube podczas usuwania ponad 70 000 filmów wojennych na Ukrainie. Opisał także cenzurę rosyjskiej dezinformacji jako „stałe, trwające przedsięwzięcie”. Mohan nie tylko kierował zespołem cenzury YouTube i był odpowiedzialny za produkt YouTube przez siedem z dziewięciu lat, kiedy Wojcicki była u władzy, ale podobnie jak Wojcicki wspierał cenzurę opartą na modnych słowach, takich jak dezinformacja. „Upewnienie się, że nasza platforma nie jest miejscem rozpowszechniania dezinformacji, innych rodzajów… treści, które uważamy za naruszające prawo, jest moim priorytetem numer jeden, najwyższym priorytetem… nas wszystkich w YouTube” — powiedział Mohan w 2021 roku.

Chociaż Mohan nie dokonał jeszcze żadnych zmian od czasu objęcia steru w YouTube, jego wcześniejsze wypowiedzi i działania wskazują, że tendencja do zwiększonej cenzury i preferencyjnym traktowaniu głównych mediów w YouTube prawdopodobnie będzie kontynuowana pod jego rządami.

 
 
Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Nowy CEO YouTube'a to zwolennik cenzury „dezinformacji” i „autorytatywnych” źródeł

 0