ONZ: Chiny chcą uznania „rozpowszechniania fałszywych informacji” za przestępstwo

ONZ: Chiny chcą uznania „rozpowszechniania fałszywych informacji” za przestępstwo

Nowa międzynarodowa konwencja dotycząca cyberprzestępczości jest przedmiotem negocjacji na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Wiedniu w Austrii, a Chiny zaproponowały uznanie „rozpowszechniania fałszywych informacji” jako przestępstwo.

Propozycja Chin wydaje się próbą legitymizacji kontroli internetu i prawdopodobnie zostanie zakwestionowana przez kraje zachodnie, mimo że wiele z nich w ostatnim czasie sporo skopiowało z chińskich rozwiązań. Istnieje już co prawda międzynarodowa konwencja dotycząca cyberprzestępczości, która została podpisana w 2001 roku, jednak nie był to traktat ONZ i nie został podpisany przez Rosję, Chiny, Brazylię i Indie, które są jednymi z największych krajów na świecie.

Chiny chcą uznania rozpowszechniania fałszywych informacji za przestępstwo. Nie wiadomo jak do propozycji odniosą się inne kraje uczestniczące w zebraniu ONZ. Uczestnicy debatują nad nową międzynarodową konwencją dotycząca cyberprzestępczości.

W toczących się negocjacjach w sprawie nowego porozumienia zaproponowane propozycje podzielono na dwie kategorie; te z szerokim poparciem i te, które są kontestowane. Propozycje dotyczące kontrolowania treści internetowych na ogół należą do kwestionowanej kategorii i nie były przedmiotem bezpośrednich dyskusji. Jednak dokument  z negocjacji, który pojawił się w tym tygodniu w sieci, zawierał propozycję Chin dotyczącą kontroli treści online. Propozycja zmusiłaby sygnatariuszy traktatu do wprowadzenia przepisów, które uznałyby za przestępstwo rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, „które mogłyby skutkować poważnymi zaburzeniami społecznymi”.

„Każde Państwo-Strona przyjmie takie środki ustawodawcze i inne, jakie mogą być konieczne do uznania za przestępstwo, jeśli zostało popełnione umyślnie i bezprawnie, publikowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób fałszywych informacji, które mogłyby spowodować poważne zaburzenia społeczne, w tym, ale nie ograniczając się do informacji związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, za pośrednictwem [systemu komputerowego] [systemu/urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnych]”, stwierdza wniosek.

Wcześniej Rosja proponowała kryminalizację „rozpowszechniania materiałów nawołujących do nielegalnych czynów motywowanych nienawiścią polityczną, ideologiczną, społeczną, rasową, etniczną lub religijną”. Propozycja ta jednak nie przeszła do kolejnej rundy negocjacji.

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: ONZ: Chiny chcą uznania „rozpowszechniania fałszywych informacji” za przestępstwo

 0