Polska uruchamia oddziały cyber-żołnierzy CYBEROPS i cyber-trolli INFOOPS

Polska uruchamia oddziały cyber-żołnierzy CYBEROPS i cyber-trolli INFOOPS

Ministerstwo Obrony Narodowej pod przywództwem Antoniego Macierewicza planuje wprowadzenie w życie planu, który powołuje do życia wojsko do działań w cyberprzestrzeni. Nowa formacja ma się zajmować ochroną, ale również m.in. atakami informacyjnymi oraz psychologicznymi.

Podczas III Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC, szef MON Antoni Macierewicz zdradził plany powołania do życia nowego rodzaju wojska. Nowa, licząca około 1000 żołnierzy formacja, ma być "wojskiem cybernetycznym", którego stworzenie pochłonie około 2 miliardów zł. Macierewicz podkreśla, że fabryki trolli każdego dnia atakują zarówno MON jaki i inne resorty. "Wykorzystywane są wszelkie środki, dzięki którym można zmanipulować opinię publiczną. Powstają wyglądające na wiarygodne wywiady, nagrania, a nawet książki, które potem są szeroko promowane zarówno w kraju, jak i na całym świecie" - mówił szef resortu obrony. Wśród innych powodów powołania cyberżołnierzy znalazły się również inne przykłady jak: paraliż witryn internetowych banków, parlamentu i ministerstw w Estonii 2007 r., ataki hakerskie przed i podczas szczytu NATO w Warszawie, ataki rosyjskich hakerów na elektrownie w amerykańskim stanie Vermont oraz grupy Lazarus z Korei Północnej, która próbowała zdestabilizować globalny system finansowy. Wspomniano też o niedawno aktywnym wirusie "Pietia". Niestety, nie podano żadnej informacji na temat ,w jaki sposób miałoby powstać nowe wojsko oraz czy poczyniono już jakieś przygotowania.

Polska z wojskiem działającym w cyberprzestrzeni? W innych krajach takie formacje już od dawna funkcjonują, czas więc i na nasz kraj.

Portal Niebezpiecznik postanowił wystosować zapytania do MON i dowiedzieć się więcej na temat nowych jednostek:

1. W jakim trybie tworzone są wspomniane przez ministra “wojska cybernetyczne” i jakie kroki formalne w tej sprawie już podjęto?
2. Czy utworzenie tego typu jednostki będzie wymagało zmian w prawie?
3. Na jakiego rodzaju zagrożenia mają reagować “wojska cybernetyczne”. Czy będzie chodziło wyłącznie o ataki komputerowe (włamania, malware itd.), czy również o walkę z dezinformacją?
4. Czy opracowane koncepcję szkolenia żołnierzy, którzy będą tworzyli takie wojsko?
5. Czy wiadomo w ramach jakich struktur to wojsko będzie działać?
6. Czy na wspomniany cel zarezerwowano jakieś środki finansowe. Jeśli tak to jakie?

W odpowiedzi ministerstwo przesłało takiego maila:

Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o zintensyfikowaniu prac nad rozwojem zdolności do obrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni, zarówno pod względem obrony przez atakami na systemy teleinformatyczne, jak i obrony przed atakami informacyjnymi, z uwzględnieniem obrony przed manipulacją krajowym środowiskiem informacyjnym.

Wojska do działań w cyberprzestrzeni będą zawierały komponent CYBEROPS zdolny do obrony przed atakami teleinformatycznymi prowadzonymi w i przy użyciu cyberprzestrzeni oraz komponent INFOOPS zdolny do obrony przez operacjami informacyjnymi (w tym psychologicznymi) prowadzonymi w i z użyciem cyberprzestrzeni.

Wojska do działań w cyberprzestrzeni zachowają interoperacyjność z istniejącymi rodzajami wojsk Sił Zbrojnych RP. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom środowiska bezpieczeństwa resort obrony narodowej opracowuje nowoczesne koncepcje szkoleń i rekrutacji personelu do nowo formowanych struktur.
W tym i innych zadaniach planowana jest ścisła współpraca ze środowiskiem specjalistów i ekspertów spoza resortu obrony narodowej.

W chwili obecnej trwają intensywne prace mające na celu opracowanie dokumentów wykonawczo – decyzyjnych. Po zakończeniu tego etapu, dokumenty decyzyjne (jawne) zostaną opublikowane w ogólnie dostępnym Dzienniku Urzędowym.

Z poważaniem
Oddział Mediów
Centrum Operacyjne
Ministra Obrony Narodowej

Zatrudnianie trolli internetowych to odpowiedź naszego kraju na działania innych państw. Nasi bliżsi i dalsi wschodni sąsiedzi już od dawna wykorzystują ich ataki z dużą skutecznością. Wiele osób uważa, że to własnie rosyjscy trolle mieli duży wpływ na wyniki Trumpa w wyborach na prezydenta USA. Rosyjscy trolle są również podejrzewani o włamanie i kradzież danych z Netii. "MON ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni na poziomie państwowym i nikt nie zwolni nas z tego obowiązku" - powiedział Macierewicz. "Jeżeli Polska ma być bezpieczna od zagrożeń cybernetycznych, MON musi pozostać środkiem ciężkości całego systemu cyberbezpieczeństwa" - podkreślił minister.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Polska uruchamia oddziały cyber-żołnierzy CYBEROPS i cyber-trolli INFOOPS

 0