Rząd chce prześwietlić smartfony Polaków. Przygotowano już projekt ustawy

Rząd chce prześwietlić smartfony Polaków. Przygotowano już projekt ustawy

Rząd ma zamiar uzyskać wgląd do smartfonów Polaków. Projekt ustawy trafił już nawet do Sejmu RP i jest on datowany na 21 maja 2024 roku. Jakie uprawnienia zyskają polskie służby po wprowadzeniu przepisów w życie?

Użytkownicy cenią sobie prywatność i to, że nikt nie zagląda im do urządzeń, na których trzymają wrażliwe informacje. To może się jednak zmienić za sprawą projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, którą przygotował rząd Donalda Tuska. Umieszczone w nim przepisy z oczywistych względów wzbudzają kontrowersje a szczególności Art. 43. O czym stanowi?

Rząd przygotował projekt ustawy, która daje uprawnienia wybranym służbom na pozyskiwanie informacji ze smartfonów.

Rząd chce prześwietlić smartfony Polaków. Przygotowano już projekt ustawy

Art 43. wymienionej ustawy zakłada udostępnianie przez firmy telekomunikacyjne danych przesyłanych przez ich klientów np. za pomocą SMS-ów czy nawet komunikatorów internetowych. Informacji tych ma być jednak więcej, a wszystkie one trafią do wybranych polskich służb, wśród których są m.in. Policja, Straż Graniczna, Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, Służba Ochrony Państwa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

To jedynie część z długiej listy uprawnionych organów państwa. Największe kontrowersje wzbudza fakt, iż zgodnie z założeniami ustawy dostęp do danych Polaków służby uzyskają bez nakazu sądu, co wzbudza obawy o potencjalne nadużycia. Nie brak też głosów, że zaproponowane przepisy pozostają w sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie z Art. 51 ust.2:

Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Serwis Telepolis, który nagłośnił sprawę poprosił operatorów komórkowych oraz Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej i Rzecznika Praw Obywatelskich o komentarz, ale na razie nie otrzymał odpowiedzi.

Nie ma pewności, że ustawa trafi pod obrady Sejmu zwłaszcza pod naporem krytyki, jeżeli takowa będzie jeszcze większa. Jest to dopiero projekt. Ponadto potrzebny jest podpis prezydenta.

Lista służb uprawnionych do pozyskiwania informacji ze smartfonów:

  • Policja
  • Biuro Nadzoru Wewnętrznego
  • Straż Graniczna
  • Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej
  • Służba Ochrony Państwa
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
  • Żandarmeria Wojskowa
  • Centralne Biuro Antykorupcyjne
  • Krajowa Administracja Skarbowa

Tak natomiast wygląda fragment projektu ustawy:

Art. 43. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do:

1)    zapewnienia warunków technicznych i organizacyjnych dostępu i utrwalania, zwanych dalej „warunkami dostępu i utrwalania”, umożliwiających jednoczesne i wzajemnie niezależne:

a)    uzyskiwanie przez Policję, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczną, Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, Służbę Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajową Administrację Skarbową, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami”, w sposób określony w ust. 8, dostępu do informacji przesyłanych lub powstałych w ramach świadczonej publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej:

–    komunikatów elektronicznych przesyłanych w ramach świadczonej publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, nadawanych lub odbieranych przez użytkownika końcowego lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe,

–    danych abonentów związanych z komunikatami elektronicznymi przesyłanymi w ramach świadczonej publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, obejmujących:
– –    dane, o których mowa w art. 296 ust. 1,
– –    przydzielony numer, o ile został przydzielony, a w przypadku przyłączenia do stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej także adres zakończenia sieci, 
– –    adres korespondencyjny oraz adres wskazany na potrzeby komunikacji elektronicznej, o ile zostały przez abonenta podane,

–    danych, o których mowa w art. 386 ust. 1 pkt 1 i 3–5, związanych z komunikatami elektronicznymi przesyłanymi w ramach świadczonej publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej,

–    danych lokalizacyjnych, o których mowa w art. 386 ust. 1 pkt 3, powstających lub transmitowanych w publicznej sieci telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w ramach roamingu krajowego, powstałych w związku ze świadczoną publicznie dostępną usługą telekomunikacyjną,

–    danych o lokalizacji, o których mowa w art. 386 ust. 1 pkt 4, w sposób zapewniający aktualną lokalizację urządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na technologię świadczonej usługi, powstałych w związku ze świadczoną publicznie dostępną usługą telekomunikacyjną, niezwłocznie po otrzymaniu żądania uprawnionych podmiotów, przez okres wskazany w żądaniu następujący nie wcześniej niż po otrzymaniu żądania przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego,

b)    uzyskiwanie przez uprawnione podmioty danych, o których mowa w art. 389 i art. 390 ust. 2, związanych ze świadczoną publicznie dostępną usługą telekomunikacyjną, wraz z towarzyszącymi jej powiązanymi usługami,

c)    utrwalanie przez uprawnione podmioty komunikatów elektronicznych i danych, o których mowa w lit. a i b;

2)    zapewnienia warunków technicznych do utrwalania i udostępniania, na własny koszt, na rzecz sądu i prokuratora, przez podmiot wskazany w postanowieniu sądu lub prokuratora, komunikatów elektronicznych i danych, o których mowa w pkt 1 lit. a i b.

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Rząd chce prześwietlić smartfony Polaków. Przygotowano już projekt ustawy

 0