Sony ukarane grzywną za wprowadzanie posiadaczy PlayStation 4 w błąd

Sony ukarane grzywną za wprowadzanie posiadaczy PlayStation 4 w błąd

Sony zostało ukarane przez AGCM, czyli włoski organ zajmujący się ochroną konsumentów i rynku, będący odpowiednikiem polskiego UOKIK, za świadome wprowadzanie klientów w błąd. Sprawa dotyczy braku odpowiedniego oznaczenia na pudełkach PlayStation 4, które w jasny sposób informowałoby o konieczności zakupu abonamentu PlayStation Plus do rozgrywki przez internet. W efekcie japoński gigant ma dokładnie 30 dni na uregulowanie nałożonej kary finansowej wynoszącej 2 miliony euro, z kolei w przypadku braku przelewu włoski urząd naliczy odsetki za zwłokę. Ponadto AGCM nie zmienia zdania i chce zmusić Sony do wprowadzenia w ciągu maksymalnie trzech miesięcy odpowiednich oznaczeń na opakowaniach z konsolą PlayStation 4. A co jeśli popularny producent zignoruje te zalecenia?

Sony zostało ukarane przez włoski organ zajmujący się ochroną konsumentów i rynku za brak odpowiedniego oznaczenia na pudełkach z PlayStation 4.

Wówczas włoski organ nałoży na korporację kolejną grzywnę oscylującą w granicach od 500 tysięcy do 5 milionów euro. Natomiast po tym czasie, jak również wielokrotnym zignorowaniu decyzji, AGCM ma pełne prawo zawiesić działalność Sony na terenie Włoch na okres miesiąca. Teraz Japończycy mają jeszcze 60 dni na odwołanie się od orzeczenia do Trybunału Administracyjnego w Lazio, co najprawdopodobniej uczynią. Jeżeli apelacja nie przyniesie rezultatu, to twórcy PS4 raczej nie będą dalej protestować i uregulują rachunek, a także naniosą odpowiednią informację na pudełka. Przy okazji AGCM potwierdziło, że ilość wprowadzonych do tej pory klientów w błąd jest spora.

Decyzja włoskiej instytucji może u niektórych wywołać niemałe zdziwienie, albowiem Sony nie jest przedsiębiorstwem powszechnie kojarzonym z łamaniem zasad, lecz jak widać nawet tutaj zdarzył się wyjątek od reguły. Miejmy nadzieję, że brak odpowiednich ostrzeżeń nie wykracza poza teren Włoch, ponieważ wtedy Japończycy mogą się spodziewać podobnych kar. Przytoczona wpadka raczej nie wpłynie na popularność samego PlayStation 4, które według ostatnich statystyk sprzedało się w nakładzie 91 mln egzemplarzy i do setki brakuje mu już naprawdę niewiele. Ciekawe, czy czwórce ostatecznie uda się przebić sprzedaż PS2, która wynosi aż 150 mln sztuk?

Pokaż / Dodaj komentarze do: Sony ukarane grzywną za wprowadzanie posiadaczy PlayStation 4 w błąd

 0