Sprzeczne raporty odnośnie sprzedaży PC w I kwartale 2017

Sprzeczne raporty odnośnie sprzedaży PC w I kwartale 2017

Firma Gartner właśnie opracowała raport sprzedaży komputerów osobistych w pierwszym kwartale 2017. Wynika z niej, że w tym roku sprzedało się mniej PC-tów niż w analogicznym okresie w 2016. Z kolei według IDC statystyka ta uległa nieznacznej poprawie.

Po raz pierwszy od dekady do sklepów trafiło mniej niż 63 miliony urządzeń klasy PC (konkretnie 62,2 mln). Wynik z pierwszego kwartału bieżącego roku jest o  2,4% gorszy niż rok temu. Zjawisko to jest częścią większej, trwającej od czwartego kwartału 2014, tendencji spadkowej. Według Mikako Kitagawy z Gartner najpopularniejszą formą korzystania z danych elektronicznych jest smartfon, który z racji poręczności jest znacznie częściej wykorzystywany, niż chociażby laptop i to tutaj jego zdaniem należy doszukiwać się przyczyn takiego stanu rzeczy. Być może powodem spadku sprzedaży jest także wzrost cen pamięci o 100% w porównaniu do roku poprzedniego. Nie wszyscy jednak stracili - w sektorze biznesowym analitycy Gartner odnotowali nieznaczny wzrost, a trzech czołowych dostawców sprzętu - Lenovo, HP i Dell - jeszcze bardziej umocniło swoją pozycję. Według danych Gartner, Lenovo wysłało do sklepów 12,4 milionów komputerów osobistych, nieznacznie chińskiej firmie ustępował HP z 12,1 mln, a na trzecim miejscu uplasował się Dell z 9,4 mln PC-tów. Procentowo, ich udział w rynku wynosi odpowiednio: 19,9%, 19,5% i 15%. Co istotne, wzrost zanotował także Apple, które sprzedało globalnie 4,2 mln swoich urządzeń typu PC (6,8% udziału w rynku).

Według danych Gartner, ostatnim razem sprzedaż komputerów PC wzrosła w trzecim kwartale 2014 - o zaledwie 0,1%.

W USA w pierwszym kwartale sprzedano łącznie 12,3 mln komputerów osobistych. Oprócz danych skompilowanych przez Gartner, podobne zestawienie opracowała także firma IDC. W świetle zebranych przez nią danych, sprzedaż PC-tów nieznacznie wzrosła, plasując się na poziomie 60,3 mln egzemplarzy (wzrost o 0,6% w porównaniu do roku poprzedniego). Jest to pierwszy przypadek wzrostu sprzedaży od drugiego kwartału 2012. Pierwotnie IDC prognozowało spadek na poziomie 1,8%. Według danych IDC topowymi dostawcami sprzętu na świecie w pierwszym kwartale 2017 byli firmy HP, Lenovo, Dell i Apple - z czego HP sprzedało 13,1 mln PC-tów przy udziałach na poziomie 21,8%, natomiast Lenovo wysłało do sklepów 12,3 mln komputerów osobistych (20,4%). Różnica w danych pomiędzy Gartner a IDC wynika z metodologii. Ta druga firma wlicza Chromebooki, natomiast nie uwzględnia żadnych tabletów opartych na Windowsie (nawet posiadającego klawiaturę Surface Pro). Z kolei Gartner nie bierze pod uwagę Chromebooków, ani żadnych tabletów opartych na Androidzie i iOS.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Sprzeczne raporty odnośnie sprzedaży PC w I kwartale 2017

 0