Sprzedaż PC wciąż w tendencji spadkowej. To już szósty kwartał

Sprzedaż PC wciąż w tendencji spadkowej. To już szósty kwartał

Jak wynika ze wstępnych wyników International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, globalne dostawy komputerów osobistych spadły o 13,4% rok do roku w drugim kwartale 2023 r. 

Szósty z rzędu kwartał spadków na rynku PC

Był to już szósty z rzędu kwartał spadków spowodowanych trudnościami makroekonomicznymi, słabym popytem zarówno ze strony sektora konsumenckiego, jak i komercyjnego oraz odsunięciem budżetów IT od zakupów urządzeń. Pomimo słabych wyników, rynek radził sobie lepiej niż prognozowano na ten kwartał.

Był to już szósty z rzędu kwartał spadków spowodowanych trudnościami makroekonomicznymi, słabym popytem oraz odsunięciem budżetów IT od zakupów urządzeń.

sprzedaż PC

Ogólny słaby popyt spowodował, że poziom zapasów magazynowych utrzymywał się powyżej normy dłużej niż oczekiwano. Praktycznie żaden producent komputerów PC nie był odporny na obecną sytuację rynkową. Z wyjątkiem Apple i HP Inc., wszystkie wiodące firmy odnotowały dwucyfrowe spadki w drugim kwartale. Apple zyskało na korzystnym porównaniu rok do roku, ponieważ firma miała problemy z zaopatrzeniem w drugim kwartale 2022 r. z powodu przestojów w łańcuchu dostaw związanych z COVID-19. Tymczasem HP borykało się w ubiegłym roku z nadpodażą zapasów i w końcu zbliża się do znormalizowanego poziomu zapasów, co pozwala na uzyskanie lepszego wyniku w czasie kryzysu. 

Nadwyżki magazynowe

„Podwyższone poziomy zapasów komputerów i komponentów ponownie ciągną rynek w dół” — powiedział Jitesh Ubrani, kierownik ds. badań w IDC Mobile and Consumer Device Trackers. „I pomimo tego, że te problemy powoli się kończą, wielu dostawców komponentów nadal oferuje obniżone ceny, starając się wyczyścić swoje zapasy, chociaż producenci komputerów PC i kanały sprzedaży nadal ostrożnie podchodzą do nowych systemów ze względu na zmniejszony popyt”.

Niestabilny rynek

„Kolejka górska podaży i popytu, z jaką borykała się branża komputerów PC w ciągu ostatnich pięciu lat, była niezwykle trudna” — powiedział Ryan Reith, wiceprezes grupy IDC. „Firmy nie chcą zostać przyłapane na niedoborze podaży, jak miało to miejsce w 2020 i 2021 r., ale jednocześnie wiele z nich wydaje się wahać, czy postawić na duże odbicie na rynku. Po stronie konsumentów obserwujemy powrót do nawyków sprzed pandemii, w których potrzeby komputerowe są dzielone na wiele urządzeń i jesteśmy głęboko przekonani, że portfel konsumenta będzie faworyzował smartfony zamiast komputerów PC. Po stronie komercyjnej, redukcje siły roboczej (w wielu dużych firmach), a także wprowadzenie generatywnej sztucznej inteligencji wprowadza tylko więcej zamieszania co do tego, gdzie zainwestować już zredukowany budżet” - dodał.

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Sprzedaż PC wciąż w tendencji spadkowej. To już szósty kwartał

 0