Synology ujawnia nową wersję oprogramowania DiskStation Manager

Synology ujawnia nową wersję oprogramowania DiskStation Manager

Synology wprowadził w ramach wydarzenia 2021 AND BEYOND zupełnie nową odsłonę DiskStation Manager (DSM), ujednoliconego systemu operacyjnego zasilającego rozwiązania firmy do zarządzania danymi oraz nowe technologie pamięci masowej, tworzenia kopii zapasowych i chmury hybrydowej. Oprogramowanie DSM 7.0 poprawia wszystkie aspekty systemu operacyjnego, od zarządzania pamięcią masową i interfejsu użytkownika po funkcje obsługiwane w chmurze, takie jak monitorowanie urządzeń na dużą skalę czy przechowywanie danych na żądanie. "Nasze zespoły programistów włożyły mnóstwo wysiłku, aby poprawić użyteczność, niezawodność, wydajność i skalowalność - kluczowe filary, na których stworzony został system DSM 7.0" - powiedział Derren Lu, wiceprezes wykonawczy grupy ds. systemów operacyjnych i aplikacji. "Począwszy od podstaw całkowicie przeprojektowaliśmy podsystemy magazynowania, interfejs zarządzania, a nawet cofnęliśmy się do fazy projektowania, aby uczynić proces uwierzytelniania łatwiejszym i bezpieczniejszym. Skoncentrowaliśmy nasze innowacje na tworzeniu potężnych aplikacji i narzędzi, które są proste w użyciu, a jednocześnie umożliwiają naszym klientom łatwiejsze zarządzanie danymi i wydobywanie z nich jak największej wartości".

Synology wprowadził w ramach wydarzenia 2021 AND BEYOND zupełnie nową odsłonę DiskStation Manager (DSM), ujednoliconego systemu operacyjnego zasilającego rozwiązania firmy do zarządzania danymi oraz nowe technologie pamięci masowej, tworzenia kopii zapasowych i chmury hybrydowej.

Synology ujawnia nową wersję oprogramowania DiskStation Manager

Zaczynając od podstaw, nowe funkcje pamięci masowej w systemie DSM upraszczają i znacznie przyspieszają przepływ pracy administratora systemu, dzięki czemu stosowanie dobrych praktyk konserwacji jest bardziej przystępne. Zastosowana możliwość wymiany dysków znacznie upraszcza cały proces, a jednocześnie zmniejsza obciążenie systemu. Gdy dysk zostanie wyznaczony do wymiany, a nowy będzie umieszczony w zapasowej wnęce, system DSM sklonuje stary dysk na nowy bez utraty sprawności puli pamięci masowej. Funkcja automatycznej naprawy ułatwia zdalne zarządzanie pulami pamięci masowej. Jeśli pula uległa degradacji i konieczna jest wymiana dysku, wystarczy zalogować się, by następnie zaznaczyć pulę do automatycznej naprawy. Wystarczy poinstruować lokalnego inżyniera, aby wymienił uszkodzony dysk, a DSM natychmiast rozpocznie odbudowę macierzy. Pamięć podręczna SSD to doskonały sposób na zwiększenie wydajności, zaś oprogramowanie DSM 7.0 umożliwia dodawanie i usuwanie jej w dowolnym momencie, bez wpływu na usługi. W miarę upływu czasu sugestie nowego Inspektora pamięci podręcznej SSD po analizie wzorców operacji we/wy stają się coraz bardziej trafne.

W systemie DSM 7.0 uwierzytelnianie jest bardziej elastyczne i wygodne dzięki Synology Secure SignIn, aplikacji mobilnej umożliwiającej administratorom systemu łatwe zabezpieczanie kont. Korzystając z aplikacji Secure SignIn użytkownicy nie potrzebują haseł, ponieważ mogą autoryzować żądania logowania bezpośrednio z telefonów. Secure SignIn może być również używane jako dodatkowa metoda uwierzytelniania w trybie dwuelementowym, zmniejszając frustrację wynikającą z kopiowania kodów, typowego dla metod haseł jednorazowych (OTP). Kopie zapasowe na koncie Synology umożliwiają zachowanie ciągłości podczas wymiany urządzeń mobilnych. Zostanie również wprowadzona obsługa standardu FIDO2 w celu zaoferowania bezpiecznej metody uwierzytelniania, której może będzie używać ze sprzętowymi kluczami zabezpieczeń USB, Windows Hello i MacOS Touch ID. Podobnie jak w przypadku aplikacji Secure SignIn, standard FIDO2 może zastąpić lub uzupełnić hasła, zapewniając użytkownikom dodatkowe bezpieczeństwo przy minimalnych zakłóceniach.

Synology ujawnia nową wersję oprogramowania DiskStation Manager

System DSM 7.0 obsługuje teraz protokoły Fibre Channel dla wdrożeń w celu uzyskania minimalnych opóźnień i kosztów bieżących. Wprowadzono także nowe funkcje aliasów hostów, które eliminują konieczność zapamiętywania nazw IQN lub WWPN upraszczając konfigurowanie uprawnień. W efekcie program SAN Manager zastępuje program iSCSI Manager w celu ujednoliconego zarządzania blokową pamięcią masową. Zupełnie nowa aplikacja Synology Photos powstała na bazie opartych o sztuczną inteligencję funkcji aplikacji Moments i elastyczności organizacji aplikacji Photo Station. Użytkownicy mogą w prosty sposób tworzyć kopie zapasowe zdjęć z urządzeń przenośnych lub aparatów, przeglądać, filtrować i porządkować je za pomocą osi czasu lub widoku folderów. Można również tworzyć albumy warunkowe, aby zdjęcia spełniające określone kryteria były do nich dodawane automatycznie.

Szczegółowe mechanizmy udostępniania, w tym ochrona hasłem i daty ważności, zapewniają proste i bezpieczne udostępnianie najlepszych wspomnień. Co więcej, aplikacja Photos jest rozwiązaniem w całości lokalnym, co oznacza, że do wykonywania zadań takich jak rozpoznawanie twarzy nie jest wymagana żadna łączność sieciowa, co jest warunkiem koniecznym zapewnienia całkowitej prywatności. Funkcja Hybrid Share to elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające połączenie lokalnej pamięci masowej z pamięcią masową w chmurze. Umożliwia ona użytkownikom rozbudowę macierzy lokalnych o pamięć masową w chmurze na żądanie w dowolnym momencie, szybką synchronizację danych w wielu lokalizacjach poprzez wykorzystanie przepustowości tych lokalizacji oraz lokalne buforowanie często pobieranych danych w chmurze w celu szybszego dostępu.

Pakiet Active Insight umożliwia monitorowanie zagregowanych wskaźników wydajności i użycia wszystkich serwerów Synology NAS z jednego portalu. Umożliwia tworzenie niestandardowych powiadomień w celu powiadamiania administratorów o potencjalnych problemach dotyczących obciążenia procesora, wykorzystania pamięci masowej, opóźnienia zapisu w jednostkach LUN i innych. Administratorzy mogą również tworzyć niestandardowe grupy i kanały komunikacji oparte na serwerach hosta i alertach typu lejek dla określonych zespołów, tak aby umożliwić im reagowanie w możliwie najkrótszym czasie. Tworzenie oraz utrzymanie rozproszonych katalogów użytkowników rozsianych po oddziałach i pododdziałach to powszechny, ale żmudny proces. Usługa katalogowa Synology (DaaS) rozwiązuje ten problem, wykorzystując infrastrukturę chmurową Synology C2, umożliwiającą administratorom bezpieczne łączenie zdalnych biur w tym samym katalogu. Usługa C2 Directory może wykorzystywać lokalny serwer Synology NAS i komputery z zainstalowanym dedykowanym agentem do buforowania, zapewniając minimalne opóźnienia uwierzytelniania, a także nieprzerwany dostęp nawet w trybie offline. Obsługuje ona również zarządzanie urządzeniami za pomocą zarówno zasad grup z systemu Windows, jak i agentów z możliwością instalacji na komputerach z systemem macOS.

Synology ujawnia nową wersję oprogramowania DiskStation Manager

Opierając się na solidności platformy Synology C2, dodano nowe rozwiązanie do ochrony danych, które umożliwia tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio na wspomnianej platformie. Wsparcie dla systemów Windows i Windows Server, Linux, macOS, oraz rozwiązań z funkcją hypervisor jak VMware czy Hyper-V, a także popularnych platform SaaS zapewni kompleksową obsługę większości środowisk IT. W celu uzyskania maksymalnej efektywności kosztowej będzie można skalować pojemność pamięci masowej, a subskrybenci będą mogli cieszyć się elastycznością płatności zgodnych z rzeczywistym użyciem. Nowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych oparte na usłudze C2 umożliwi pracownikom w zdalnych biurach oraz w domach utrzymanie solidnej ochrony danych na poziomie bare-metal w ramach własnych sieci, podczas gdy przepustowość w centrali będzie nadal dostępna w celu zapewnienia dostępu do wewnętrznych plików i usług internetowych.

Dodatkowe ulepszenia pamięci masowej:

 • System DSM 7.0 udostępnia także znaczące optymalizacje podsystemów, zapewniając:
 • Do 80% większą wydajność macierzy RAID 6
 • Do 200% szybsze zapisywanie danych z pamięci podręcznej SSD
 • Bardziej inteligentną i szybszą naprawę macierzy RAID dzięki naprawie tylko używanej
 • przestrzeni
 • Zwiększoną wydajność dzięki pamięci podręcznej SSD z opcją przypinania metadanych
 • Obsługę wolumenów o pojemności do 1 PB w celu obsługi zadań archiwizacji
 • (Dostępne później) Deduplikację na poziomie wolumenu zapewniającą znaczny wzrost
 • wydajności pamięci masowej

Dodatkowe ulepszenia systemu DSM i aplikacji:

 • System DSM 7.0 zawiera szereg udoskonaleń w zakresie użyteczności i funkcjonalności, dzięki czemu
 • dotychczasowi użytkownicy mogą korzystać z nowych opcji i możliwości zarządzania. 
 • Konsola administratora Synology Drive wyświetla bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje o
 • podłączonych urządzeniach, a także o tym, które pliki są udostępniane na zewnątrz i jak często
 • Delegowanie uprawnień administratora umożliwia działowi IT szczegółową kontrolę nad
 • uprawnieniami funkcji administracyjnych, co pozwala uniknąć potencjalnych zagrożeń
 • bezpieczeństwa
 • Eksportowanie uprawnień i śledzenie zmian znacznie poprawiają możliwości inspekcji
 • przeprowadzanej przez administratorów
 • (Dostępne później) Usługa Active Backup for Business będzie obsługiwać pełne kopie zapasowe dla
 • platform macOS i Synology DSM

Pokaż / Dodaj komentarze do: Synology ujawnia nową wersję oprogramowania DiskStation Manager

 0