Szkocja: Nowa jednostka policji do walki z mową nienawiści i "misgenderingiem"

Szkocja: Nowa jednostka policji do walki z mową nienawiści i "misgenderingiem"

Na początku przyszłego roku szkocka policja planuje utworzyć wyspecjalizowaną jednostkę ds. przestępstw z nienawiści, która wkrótce wdroży kontrowersyjne przepisy Humza Yousafa. Jednostka ma rozpocząć swoją działalność w listopadzie, a w grudniu przewiduje się przeprowadzenie pełnego szkolenia z nowych zasad dla około 16 400 funkcjonariuszy organów ścigania.

Nowy oddział policji będzie ścigał "przestępców" również w internecie.

Wszystko to przygotowuje grunt pod ustawę dotyczącą przestępstw z nienawiści i porządku publicznego, która ma zostać zatwierdzona na początku 2024 roku. Nowa ustawa rozszerza istniejące przepisy i oferuje szerszą ochronę dla "bezbronnych grup", wprowadzając jednocześnie pojęcie "wzniecania nienawiści".  Niektórzy krytycy ustawy, jak i zwolennicy wolności słowa, wyrazili obawy dotyczące nowej ustawy, która może zwiększyć kary za przejawianie uprzedzeń związanych z wiekiem, rasą, niepełnosprawnością, religią, tożsamością transpłciową lub różnicami w cechach płciowych. Obawa ta wynika z obawy przed narastającym konfliktem kulturowym wokół kwestii płci. Sugeruje się, że prawo to może skupić uwagę policji na "szkodliwych" słowach, odciągając ich uwagę od działań przeciwdziałających fizycznej przemocy.

Szkocja tworzy nowy oddział policji, który będzie specjalizował się w ściganiu mowy nienawiści i m.in. misgenderingu, czyli przestępstw związanych z określaniem płci, zarówno w świecie realnym, jak i internecie.

Niektórzy obawiają się, że nowe przepisy mogą ograniczyć wolność słowa, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym i prowadzić do potencjalnych oskarżeń o transfobię w przypadku obrońców praw kobiet. Argumentują, że znacząca część zasobów policji może być teraz poświęcona subiektywnej koncepcji przestępstwa z nienawiści, takiej jak "błędne określenie płci", zamiast koncentrować się na konkretnej przemocy i aktach agresji. 

Ustawa weszła w życie w kwietniu 2021 roku, ale nie została natychmiast wdrożona ze względu na konieczność przeprowadzenia szkoleń, opracowania wytycznych i komunikacji. Teraz, gdy te przygotowania zbliżają się do końca, szefowie policji w Szkocji nie podali dokładnej liczby funkcjonariuszy, którzy zostaną przydzieleni do nowej jednostki ds. przestępstw z nienawiści, ani ile kosztowały te przygotowania. Twierdzą jedynie, że ich nowe podstawowe rozwiązania operacyjne (COS) - zestaw nowych systemów krajowych mających zastąpić 44 dotychczasowe systemy i procesy pięcioma aplikacjami krajowymi - również zostaną wdrożone, aby umożliwić przeprowadzenie sprawców przestępstw z nienawiści przed sądem, gdy dotyczy to osób chronionych i grup.

Zastępca komendanta policji Faroque Hussain powiedział: "To nowe prawo zwiększy naszą zdolność do postawienia przed sądem sprawców nienawiści wobec osób i grup objętych ochroną, a wprowadzenie naszych podstawowych rozwiązań operacyjnych (COS) pomoże nam to osiągnąć. Nasz pakiet szkoleniowy został opracowany w ścisłej konsultacji ze stowarzyszeniami pracowników ds. różnorodności, aby zapewnić jasne przedstawienie i wyartykułowanie wszystkich cech chronionych na mocy nowej ustawy oraz aby funkcjonariusze byli najlepiej przygotowani, gdy reagują na przestępstwa i incydenty z nienawiści. Chcemy, aby wszyscy, którzy są celem nienawiści przestępstwa... aby mieli pewność, że gdy się zgłoszą, będą traktowani z szacunkiem i godnością, a okoliczności, które zgłaszają, zostaną w pełni zbadane".

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Szkocja: Nowa jednostka policji do walki z mową nienawiści i "misgenderingiem"

 0