Twitch będzie banował użytkowników za aktywność poza platformą. Wystarczy przynależność do...

Twitch będzie banował użytkowników za aktywność poza platformą. Wystarczy przynależność do...

Od początku roku Twitch zintensyfikował swoje wysiłki i próbuje nowych sposobów i zasad, by usunąć toksycznych i obrażających innych członków ze swojej platformy streamingowej. Działania te oczywiście spotkały się z mieszanym sukcesem, podobnie jak reakcja całej społeczności są podzielone. Ogólnie jednak należy zrozumieć chociaż motywy, które dotąd stały za działaniami moderatorów Twitcha, którzy chcieli uczynić to miejsce nieco lepszym. Niestety po nowej aktualizacji warunków korzystania z usługi, która ponownie ma na celu zmiany polityki dotyczącej nienawistnego zachowania i nękania, niektórzy użytkownicy uznali nowe zasady za nieco niepokojące i zbyt inwazyjne.

Twitch będzie banował również za zachowania poza platformą. Część z nowych zasad nich budzi obawy o umożliwianie nadużyć. Platforma może banować za samą przynależność do "nienawistnej grupy" - tylko kto decyduje o zakwalifikowaniu danej grupy jako szerzącej nienawiść?

Nie od dziś wiadomo, że indywidua sprawiające problemy, prędzej czy później zostaną na stałe zablokowani na platformie. Jest to oczywiście zrozumiałe, jednak po najnowszej aktualizacji zasad widać, że decyzja o zablokowaniu użytkownika nie będzie już ograniczona do tego, co robi na ich platformie. Mówiąc prościej, wszystko, co użytkownik robi online lub za pośrednictwem mediów społecznościowych, może potencjalnie zagrozić jego kontu!

Nowe zasady zasadniczo dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza polega po prostu na banach za nękanie użytkowników. Druga dotyczy poważniejszych zagrożeń związanych z groźbą obrażeń lub śmierci. Nawet jeśli użytkownik niczym nie zawinił na Twitchu, może potencjalnie zostać zbanowany na platformie za udział w którejkolwiek z następujących czynności:

  • Przemoc i brutalny ekstremizm
  • Działania terrorystyczne lub rekrutacja do organizacji
  • Jawne i / lub wiarygodne groźby masowej przemocy (tj. groźby pod adresem grupy ludzi, wydarzenia lub miejsca, w którym ludzie będą się gromadzić).
  • Przywództwo lub członkostwo w znanej grupie szerzącej nienawiść
  • Wykonywanie lub współdziałanie w czynnościach seksualnych związanych z przymusem i / lub napaści na tle seksualnym
  • Seksualne wykorzystywanie dzieci, takie jak uwodzenie dzieci i namawianie / dystrybucja materiałów seksualnych z nieletnimi
  • Działania, które bezpośrednio i jawnie zagroziłyby fizycznemu bezpieczeństwu społeczności Twitcha, takie jak groźba użycia przemocy podczas wydarzenia Twitch
  • Jawne i / lub wiarygodne groźby pod adresem Twitcha, w tym personelu Twitcha

Pozornie nowe zasady wydają się w dużej mierze całkowicie rozsądne. Ponadto powinniśmy zauważyć, że Twitch zawsze ma prawo zbanować każdego, kogo uzna za nieodpowiedniego dla swojej platformy - ma do tego całkowite prawo. Jest jednak jeden aspekt, który wygląda na bardzo niepokojący - mętne rozumienie popularnych ostatnio słów jak "nienawistny" - kto będzie decydował o przypisaniu jakiejśś grupy do zbioru tych nienawistnych? Wiele organizacji, słusznie lub niesłusznie, otrzymuje taki opis dość regularnie, szczególnie w kontekście politycznym. Ogólnie rzecz biorąc, niektóre z nowych zasad pozwalają łatwo banować użytkowników, którzy nie trzymają się wytyczonej przez Twitch odpowiedniej narracji.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Twitch będzie banował użytkowników za aktywność poza platformą. Wystarczy przynależność do...

 0