UE uchwala kontrowersyjne prawo nakazujące 60-minutowe usuwanie treści „terrorystycznych” z sieci

UE uchwala kontrowersyjne prawo nakazujące 60-minutowe usuwanie treści „terrorystycznych” z sieci

Unia Europejska oficjalnie przyjęła ustawę, zgodnie z którą platformy internetowe będą musiały usuwać treści, które określone zostaną jako terrorystyczne, w ciągu godziny od powiadomienia przez władze państw członkowskich. Niektórzy obawiają się, że prawo będzie miało mrożący wpływ na wolność słowa, ponieważ nad tymi działaniami nie będzie nadzoru, a samą interpretację tego, co jest uznawane za treści terrorystyczne, pozostawia się w rękach lokalnych władz. Platformy, które nie będą przestrzegać prawa, zostaną ukarane grzywną. Ustawa, która wejdzie w życie rok po jej opublikowaniu w dzienniku urzędowym UE, zostanie przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie.

UE przyjęła ustawę, wymagającą, by treści terrorystyczne były usuwane w ciągu 60 minut pod karą grzywny. Pojawia się jednak wiele kontrowersji związanych z nowymi przepisami.

Ustawa jest przedmiotem dyskusji od 2018 roku, kiedy to po raz pierwszy zaproponowano jej wprowadzenie, po nasileniu się ataków terrorystycznych w regionie. Ostatecznie uchwalone prawo wykluczało usuwanie treści terrorystycznych przeznaczonych do celów naukowych, dziennikarskich, artystycznych i edukacyjnych. Ponadto wykluczony został przepis nakładający na platformy internetowe obowiązek monitorowania i filtrowania treści terrorystycznych. Mimo to niektórzy uważają, że prawo będzie miało niezamierzone konsekwencje, w tym negatywny wpływ na wolność słowa. Chociaż prawo nie wymaga, aby platformy internetowe zapobiegawczo monitorowały, oznaczały i cenzurowały treści terrorystyczne, serwisy mogą czuć potrzebę wprowadzenia dodatkowych działań, aby uniknąć konieczności zajmowania się powiadomieniami o jednogodzinnym terminie wykonawczym. Aby to zrobić, prawdopodobnie użyte zostaną zautomatyzowane systemy, które mogą ostatecznie cenzurować również legalne treści.

Gwendoline Delbos-Corfield, posłanka do Parlamentu Europejskiego z Francji stwierdziła, że ​​automatyczny system moderowania treści będzie preferowanym wyborem dla platform internetowych, ponieważ "algorytm będzie tańszy niż ludzkie zasoby". Być może najbardziej niepokojący jest jednogodzinny termin, który jest zbyt krótki dla mniejszych platform, ponieważ mają one mniej moderatorów, a właśnie mniejsze platformy są preferowane przez terrorystów, ze względu na słabą moderację treści, albo z powodu braku takiej polityki, albo z braku możliwości. Dlatego prawo będzie faworyzować większe platformy internetowe, które już zdominowały branżę.

Pokaż / Dodaj komentarze do: UE uchwala kontrowersyjne prawo nakazujące 60-minutowe usuwanie treści „terrorystycznych” z sieci

 0