USA: Wydziały komunikacji handlują danymi obywateli. Kupić może każdy...

USA: Wydziały komunikacji handlują danymi obywateli. Kupić może każdy...

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że duże firmy technologiczne sprzedają nasze prywatne dane, ale nie tylko one to robią. Amerykańskie wydziały komunikacji również zarabiają na tej praktyce. Przykładowo Kalifornijski Departament Pojazdów (DMV), który generuje 50 milionów dolarów rocznie ze sprzedaży danych osobowych kierowców. Informacje ujawnił portal Motherboard, który wykorzystał możliwość publicznego dostępu do akt, aby dowiedzieć się, ile firm płaci kalifornijskiemu departamentowi za dane personalne. W roku budżetowym 2017/2018 było to 52 mln USD, cp jest sporym wzrostem od roku 2013/2014, kiedy to handel danymi przynosił przyniósł 41 milionów USD. Sprzedawane informacje obejmują nazwiska, adresy fizyczne i rejestracje samochodów.

Do USA chyba jeszcze nie dotarło RODO. Wydziały komunikacji sprzedają dane petentów prywatnym firmom...

Chociaż w dokumencie nie określono, które firmy zażądały informacji, niektóre nazwy pojawiały się we wcześniejszych dochodzeniach w podobnych sprawach i przeważnie dotyczyły firm brokerskich i kredytowych. Niektóre wydziały sprzedawały również informacje prywatnym detektywom, którzy niejednokrotnie byli zatrudnieni w celu ustalenia, czy małżonkowie dopuszczają się zdrady. Kalifornijski Departament Pojazdów powiedział, że wnioskodawcy to również firmy ubezpieczeniowe, producenci pojazdów i potencjalni pracodawcy. Na pytanie o to gdzie są lokowane pozyskane w ten sposób pieniądze, rzecznik oświadczył, że służą one poprawie "bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa na drogach", w tym "dostępności ubezpieczeń, oceny ryzyka, wycofywania niebezpiecznych pojazdów, badań ruchu, badań emisji, itp."

Obrońcy prywatności są mocno zaniepokojeni sytuacją, mimo że niektóre departamenty zaprzestały udzielania dostępu do danych niektórym komercyjnym wnioskodawcom po wykryciu nadużyć. Marty Greenstein, urzędnik ds. informacji publicznej w kalifornijskim wydziale komunikacji został zapytany o sprzedaż danych. "Wydział bardzo poważnie podchodzi do obowiązku ochrony danych osobowych. Informacje są ujawniane wyłącznie zgodnie z zaleceniami ustawowymi, a DMV monitoruje sprzedaż w celu zapewnienia, że ​​informacje są udostępniane tylko upoważnionym osobom / podmiotom i wyłącznie w autoryzowanych celach. DMV kontroluje również podmioty żądające danych, aby i upewnia się, że prowadzone są odpowiednie logi, pracownicy przeszkoleni w zakresie ochrony informacji, a każda osoba mająca dostęp do tych informacji musi podpisać dokument bezpieczeństwa". To nie pierwszy skandal związany z prywatnością, którego sprawcą są wydziały komunikacji w USA. W lipcu donoszono, że FBI oraz Urząd Imigracyjny i Celny (ICE) wykorzystują zgromadzone zdjęcia do zasilania systemów rozpoznania twarzy, a wszystko to bez zgody praw jazdy.

Pokaż / Dodaj komentarze do: USA: Wydziały komunikacji handlują danymi obywateli. Kupić może każdy...

 0