Włochy: Wbrew naukowcom utrzymano wyrok wiążący nowotwory ze smartfonami

Włochy: Wbrew naukowcom utrzymano wyrok wiążący nowotwory ze smartfonami

Włoski sąd orzekł, że długotrwałe używanie telefonów komórkowych może powodować guzy w głowie, mimo że naukowcy w przeważającej części zgadzają się, że nie ma żadnych dowodów na poparcie tego stwierdzenia. Sąd apelacyjny w Turynie utrzymał we wtorek orzeczenie wydane przez sąd niższej instancji z 2017 roku w odniesieniu do mężczyzny z nerwiakiem nerwu akustycznego, łagodnego, ale powodującego dolegliwości guza. Decyzja została podjęta na podstawie badań przeprowadzonych przez dwóch wyznaczonych przez sąd lekarzy, którzy wykazali zwiększone ryzyko nowotworów głowy wśród tych, którzy rozmawiali przez telefon przez 30 minut dziennie przez okres 10 lat.

Włoski sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok, w którym sędzia połączył powstanie nowotworu z długą ekspozycją na promieniowanie z telefonu komórkowego - wbrew ogólnemu stanowisku naukowców.

Sędziowie doszli do wniosku, że istnieje związek między częstym używaniem telefonu komórkowego przez Roberto Romeo, który pracował dla Telecom Italia, a jego stanem. Mówi się, że Romeo korzystał z telefonu przez cztery do pięciu godzin dziennie.  "Istnieją solidne dowody potwierdzające przyczynowy związek między narażeniem człowieka na częstotliwości radiowe z telefonów komórkowych a powstałą chorobą" - powiedział sędzia w swoim orzeczeniu. Inail, agencja zajmująca się odszkodowaniami na skutek wypadku w miejscu pracy, otrzymała nakaz wypłacenia odszkodowania dla Romeo, chociaż może jeszcze wnieść sprawę do sądu najwyższego.

Stefano Bertone, jeden z prawników Romeo, powiedział: "Nie ma innego wyjaśnienia dla rozwoju tego guza". Kiedy sąd niższej instancji w Ivrea, mieście w Piemoncie, podjął decyzję w 2017 roku,  jako pierwszy na świecie stwierdził, że istnieje związek między telefonami komórkowymi a nowotworami.  Ostatnie orzeczenie spotkało się z krytyką Waltera Ricciardi, byłego prezesa Instytutu Zdrowia , który wraz z innymi agencjami stwierdził w raporcie w zeszłym roku, że nie ma dowodów na to, że przedłużone korzystanie z telefonów komórkowych zwiększa ryzyko nowotworów złośliwych lub łagodnych . "Sędziowie w Turynie albo zasługują na Nobla, albo popełnili monumentalną pomyłkę", powiedział Ricciardi agencji prasowej Adnkronos. "Oni ustanowili wyjątkowy precedens na świecie, określając związek przyczynowy między używaniem telefonów komórkowych a guzami, czego nigdy nie wykazały prestiżowe instytuty naukowe". Minister zdrowia Roberto Speranza powiedział, że choć szanuje wyroki sądowe, popiera opinię Światowej Organizacji Zdrowia i  Instytutu Zdrowia, które twierdzą, że ​​nie ma dowodów na związek między telefonami komórkowymi a rakiem.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Włochy: Wbrew naukowcom utrzymano wyrok wiążący nowotwory ze smartfonami

 0