UE szykuje się do zakazu szyfrowania. Wyciekła oficjalna ankieta z opiniami państw członkowskich

 UE szykuje się do zakazu szyfrowania. Wyciekła oficjalna ankieta z opiniami państw członkowskich

Z wyników ujawnionej w sieci ankiety Rady Europejskiej, dotyczącej opinii na temat szyfrowania w krajach członkowskich, wynika, że Hiszpania wyraźnie popiera zakaz stosowania szyfrowania typu end-to-end. Taki środek został zaproponowany w celu zwalczania rozpowszechniania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM), ale jednocześnie podważałby prywatność wszystkich obywateli.

Hiszpania największym przeciwnikiem szyfrowania wiadomości w Europie.

Propozycja prawodawcza wymagałaby, aby platformy technologiczne skanowały szyfrowaną komunikację użytkowników. Eksperci techniczni ostrzegają jednak, że taka praktyka jest niemożliwa bez naruszania zasad szyfrowania. Zgodnie z dokumentem, który dotarł do Wired, stanowisko Hiszpanii w sprawie szyfrowania jest najbardziej radykalne spośród wszystkich krajów biorących udział w ankiecie.  „Naszym zdaniem byłoby idealnie, gdyby ustawowo uniemożliwić dostawcom usług z siedzibą w UE wdrażanie szyfrowania typu end-to-end” – stwierdzili przedstawiciele Hiszpanii.

Do sieci wyciekł oficjalny dokument Unii Europejskiej, który pokazuje stanowisko poszczególnych krajów członkowskich w sprawie szyfrowania end-to-end. Największym przeciwnikiem szyfrowania jest Hiszpania. Skanowanie wiadomości ma oficjalnie służyć wyłapywaniu wykorzystywania dzieci, kosztem prywatności wszystkich obywateli.

Szyfrowanie typu end-to-end zapewnia, że ​​tylko nadawca i odbiorca mogą zobaczyć treść wiadomości. Nawet właściciel platformy nie ma dostępu do treści. Spośród 20 krajów członkowskich reprezentowanych w ankiecie, 15 popiera zakaz szyfrowanej komunikacji typu end-to-end, stwierdzono w raporcie. Polska zaproponowała wprowadzenie środków, które pozwoliłyby sądowi znieść szyfrowanie, a rodzicom umożliwić odszyfrowanie komunikacji ich dzieci.  „Najwyższe znaczenie ma zapewnienie jasnego sformułowania w rozporządzeniu CSA, że szyfrowanie typu end-to-end nie jest powodem do niezgłaszania materiałów CSA” – stwierdzili przedstawiciele Chorwacji.

Rumunia powiedziała: „Nie chcemy, aby szyfrowanie E2EE stało się „bezpieczną przystanią” dla przestępców…”. Słowenia powiedziała: „Nakazy wykrywania muszą obowiązkowo dotyczyć również sieci zaszyfrowanych”. Irlandia i Dania chcą, aby wiadomości były skanowane pod kątem CSAM bez zakazu szyfrowania typu end-to-end, co nie jest możliwe. Holandia stwierdziła, że ​​możliwe jest zeskanowanie zawartości urządzenia przed wysłaniem wiadomości jako zaszyfrowanej do odbiorcy.  „Istnieją… technologie, które mogą pozwolić na automatyczne wykrywanie CSAM, jednocześnie pozostawiając nienaruszone szyfrowanie typu end-to-end” – powiedzieli przedstawiciele tego kraju.

Inne kraje, takie jak Węgry i Cypr, poparły tę propozycję, ponieważ pomogłaby ona organom ścigania. Włochy, Niemcy, Finlandia i Estonia również nie wspierają pełnego szyfrowania. Niemcy oświadczyły, że nie poprą prawa zezwalającego na technologie, które mogłyby obchodzić, modyfikować lub zakłócać szyfrowanie. Finlandia zwróciła się do Komisji Europejskiej o znalezienie rozwiązań do walki z CSAM bez podważania szyfrowania. Estonia ostrzegła, że ​​zmuszanie firm do skanowania zaszyfrowanych wiadomości spowoduje, że firmy opuszczą rynek europejski. Włochy stwierdziły, że propozycja „stanowiłaby ogólną kontrolę nad całą zaszyfrowaną korespondencją przesyłaną przez internet”.

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: UE szykuje się do zakazu szyfrowania. Wyciekła oficjalna ankieta z opiniami państw członkowskich

 0