#zostanwdomuigraj - konkurs z nagrodami | ITHardware.pl

#zostanwdomuigraj - konkurs z nagrodami | ITHardware.pl

Na czas kwarantanny ruszamy z konkursem pod hasłem #zostanwdomuigraj

Nasz rząd w celu ochrony obywateli wprowadził stan epidemii oraz ograniczenie w przemieszczaniu się. Oznacza to dla nas tyle, że musimy pozostać w domu i starać się zminimalizować ryzyko zarażenia siebie, oraz naszych bliskich, i niestety to nie jest czas, aby wyskoczyć na podwórko, pogadać z kumplami, to czas narodowej kwarantanny. Nie oznacza to jednak, że poza lekcjami prowadzonymi zdalnie, musimy się nudzić, czy oglądać kolejny raz Wiedźmina na Netflixie. Dlatego postanowiliśmy Wam umilić nieco wolny czas i  pod hasz tagiem #zostanwdomuigraj, i wraz z partnerami iiyama i Patriot będą specjalnie dla was organizowane turnieje online w popularnych grach jak CS:GO, LoL czy Fortnite na stronie zostanwdomuigraj.pl. Zapisy do turniejów będą na wspomnianej stronie. Pamiętaj #zostanwdomuigraj to podstawa, abyśmy wszyscy mogli jak najszybciej wrócić do normalności!

#zostanwdomuigraj weż udział w konkursie, oznacz dwoje znajomych i wygraj cenne nagrody i gadżety.

Nagrody:

1. miejsce monitor iiyama G-Master G2530HSU Black Hawk

2. miejsce klawiatura Partiot Viper V765

3. miejsce mysz Patriot Viper V550 oraz podkładka iiyama G-Master

Konkurs #zostanwdomuigraj

Oczywiście to nie wszystko, dodatkowo postanowiliśmy zachęcić Was do wspólnego działania i w dniach 28.03-12.04 zapraszamy na konkurs, w którym do wygrania będą równie atrakcyjne nagrody, w tym gamingowy monitor iiyama G-Master G2530HSU Black Hawk oraz  klawiatura i mysz od marki Patriot. Co zrobić, żeby wziąć w nim udział? Wystarczy napisać lub dodać zdjęcie pod postem konkursowym na FB, co można robić w czasie kwarantanny w domu, a jury wybierze najbardziej kreatywne odpowiedzi.

Co zrobić, by zdobyć nagrody?

Na naszym profilu FB będzie utworzone wydarzenie, pod którym w komentarzu należy:

1. Napisać co można robić w czasie kwarantanny w domu? 

2. Dodać zdjęcie co można robić w czasie kwarantanny w domu?

3. Należy być fanem na FB, naszych partnerów, bez których ten konkurs by się nie odbył:

To nie wszystko, możesz oznaczyć dwoje znajomych i jeśli jury wybierze twoją odpowiedź, twoi znajomi dostaną gadżety od firm iiyama i Patriot.

   

Regulamin:

Zabawa zaczyna się od dnia 27.12.2020 o godz. 12:00 i potrwa do 12.04.2020 do godz. 23.59. Natomiast ogłoszenie wyników do 14 dni roboczych od daty zakończenia, i jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest:

 1. Dodanie odpowiedzi tekstowej lub w formie zdjęcia jako komentarz pod wydarzeniem z hasz tagiem #zostanwdomuigraj na profilu FB ITHardware.pl pod adresem https://www.facebook.com/ithwpl/photos/a.1263807116968863/3341849412497946/?type=3&theater.

 2. Należy być fanem na FB, naszych partnerów:

 1. Zamieszkiwanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Ukończony 18 rok życia lub zgoda prawnych opiekunów.

 3. Uczestnikiem zabawy nie mogą być pracownicy firmy sponsorującej nagrody ani organizatora oraz ich rodziny.

 4. Zgłoszenie i uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

 5. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji, lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, lub zwierząt.

 6. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz w trakcie jego trwania.

 7. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni roboczych od daty jego zakończenia.

 8. Wyniki będą ogłoszone na końcu niniejszej strony konkursowej, jak również będzie informacja w naszych social mediach (Facebook) oraz wiadomość prywatna do wygranej osoby.

 9. Zwycięzca, ma obowiązek w ciągu 48 godzin po ogłoszeniu wyników przesłać w wiadomości prywatnej niezbędne dane do realizacji wysyłki nagród. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, w ciągu 7 dni organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tej nagrody z obrotu bez ponownego jej przekazania innemu uczestnikowi.

 10. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent pieniężny.

 11. Wysyłka nagród odbędzie się w terminie do 30 dni roboczych od dostarczenia danych adresowych zwycięzcy do organizatora nagród w zabawie.

 12. Za wysyłkę nie odpowiada organizator, a firma sponsorująca nagrodę.

 13. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania zabawy bez powiadomienia uczestników.

 15. Organizator zabawy pokrywa wszystkie należności z tytułu przeprowadzenia zabawy, rozliczenia z M.F. i dostarczenia nagród.

 16. Przedstawione zdjęcia nagród mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego wyglądu.

 17. Udział w zabawie oznacza zaakceptowanie zapisu, że na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), wyraża zgodę na otrzymywanie od Hardware Storm Piotr Kała, z siedzibą w Zdzieszowicach, przy ul. Góry Św. Anny 3, informacji handlowych drogą elektroniczną.

 18. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hardware Storm Piotr Kała, z siedzibą w Zdzieszowicach, przy ul. Góry Św. Anny 3.

 19. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu.

 20. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: piotrkala[małpa]hs.pl.

 21. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 22. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania.

 23. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.

 24. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.

 25. Organizator oświadcza, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024): 1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych, 2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określany jako wysoki,  3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Organizator.

 26. Udział w zabawie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

Pokaż / Dodaj komentarze do: #zostanwdomuigraj - konkurs z nagrodami | ITHardware.pl

 0