Sejm chce odebrać prawa autorskie programistom - w tym gigantom branży

Sejm chce odebrać prawa autorskie programistom - w tym gigantom branży

Sejm właśnie rozważa wprowadzenie nowelizacji prawa dotyczącego praw autorskich deweloperów software'u. Podpisanie jej miałoby ogromny wpływ na sytuacje w branży, w tym także na duże firmy.

Założeniem nowelizacji jest to, że Minister Sprawiedliwości (którym obecnie jest Zbigniew Ziobro) mógłby przenosić prawa majątkowe do oprogramowania z których korzystają sądy, prokuratury i komornicy. Przyjęcie nowelizacji oznaczałoby potencjalną utratę swoich własności intelektualnych przez deweloperów. Nowe prawo obowiązywałoby każdy rodzaj podmiotu - od pojedynczych programistów po ogromne korporacje jak Microsoft czy SAP. Wywłaszczenie twórców oprogramowania miałoby miejsce gdy „porozumienie w tym zakresie z osobą, której przysługują majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego, napotyka na przeszkody”. Owe przeszkody mogłyby być interpretowane w dowolny sposób i umożliwić użytkownikom aplikacji ich modyfikację a nawet odsprzedawania innym podmiotom. Na sytuację już zareagowała Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Krzysztof Kajda, radca prawny Konfederacji Lewiatan uważa, że przepis ten powstał aby pomóc Ministerstwu Sprawiedliwości w jednej z bieżących spraw, niemniej jednak zauważa, że ma on charakter uniwersalny, a więc może być początkiem niebezpiecznych precedensów.

Borys Stokalski, prezes PIIT, uznaje cały proceder za niedopuszczalny i ograbiający autorów oprogramowania z jakichkolwiek podstaw do ochrony swoich interesów. - Zastosowanie przepisów do oprogramowania obecnie użytkowanego stanowić będzie rażące naruszenie umów, na podstawie których oprogramowanie jest udostępniane - powiedział w rozmowie z Pulsem Biznesu. Ponadto jest on zdania, że umowa ma charakter "korupcjogenny" i jej przyjęcie uważa za "niedopuszczalne". Stokalskiego poparła Kinga Piecuch, prezes firmy SAP Polska, odpowiadającej za informatyzację krajowego wymiaru sprawiedliwości.

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Sejm chce odebrać prawa autorskie programistom - w tym gigantom branży

 0