Zabawa z Modecom i ITHardware - wyniki

Zabawa z Modecom i ITHardware - wyniki

Jak obiecaliśmy po 7 dniach długich dyskusji i burzy mózgów nad wyłonieniem najlepszych zgłoszeń, co nie było łatwe, w końcu wybraliśmy najciekawsze naszym zdaniem prace. Poziom zabawy był tak wysoki, że mieliśmy spory ból głowy i finalnie zdecydowaliśmy się, że wyłonimy dodatkowe 5 osób, które otrzymają upominki niespodzianki od firmy Modecom .

Dla przypomnienia powiemy co należało zrobić by wejść w posiadanie klawiatur firmy Modecom:

 • Należało wyjąć przyciski z Waszej klawiatury (można wykorzystać z nieużywanej lub uszkodzonej) i ułożyć dowolny napis, wierszyk itp.
 • Obok ułożonych przycisków położyć karteczkę z napisem Ithardware.pl i Modecom
 • Zrobić zdjęcie i wstawić w komentarzu dyskusji pod artykułem

Tutaj znajdziecie stronę zabawy.

Wyniki:

Nagrody główne:

1. Piotrek Wu - klawiatura Modecom Volcano Gamer
2. Michooo83 - klawiatura Modecom Volcano LanParty
3. Krzysztof Paniczek - klawiatura Modecom MC-TPK2 VOYAGER

Nagrody pocieszenia:

Leloo, Multikubek, Majax, Mikusia80, Nagelfar.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i prosimy o wysłanie danych adresowych w postaci:

 1. Adres zamieszkania
 2. nr. telefonu - dla kuriera
 3. Nick z konta Disqus
 4. adres e-mail, na który zostało zarejestrowane konto Disqus

Dane proszę wysłać na adres e-mail: piotr.kala[małpka]ithardware.pl

 

Pozostałe kwestie zgodnie z regulaminem.

Regulamin: 

Zabawa trwa od 3 lipca 2017 do 10 lipca 2017 włącznie, do godziny 23:59.

Zabawa jest prowadzona na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest: 

 1. Potwierdzeniem udziału jest zdjęcie wstawione w komentarzu dyskusji pod tym artykułem .

 2. Jury nagrodzi uczestników, których przesłane prace będą najbardziej kreatywne i będą się wykazywały pomysłowością i wykonaniem.

 3. Zamieszkiwanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Ukończony 18 rok życia lub zgoda prawnych opiekunów.

 5. Posiadanie zarejestrowanego konta na ITHardware.pl.

 6. Uczestnikiem zabawy nie mogą być pracownicy firmy sponsorującej nagrody ani organizatora oraz ich rodziny.

 7. W zabawie można wziąć udział tylko raz.

 8. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 14 dni od daty jego zakończenia.

 9. Warunkiem udziału w zabawie jest złożenie klawiszy wg przedstawionych zasad i podanie w komentarzu pod niniejszą publikacją stosownego zdjęcia.

 10. Zwycięzca, ma obowiązek w ciągu 24 godzin przesłać na wskazany przez organizatora adres e-mail niezbędne dane do realizacji wysyłki nagród. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, w ciągu 7 dni organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia tej nagrody z obrotu bez ponownego jej przekazania innemu uczestnikowi.

 11. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności na ich ekwiwalent pieniężny.

 12. Wysyłka nagród odbędzie się w terminie do 7 dni roboczych od dostarczenia danych adresowych zwycięzcy do organizatora nagród w zabawie.

 13. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania zabawy bez powiadomienia uczestników.

 15. Organizator zabawy pokrywa wszystkie należności z tytułu przeprowadzenia zabawy, rozliczenia z M.F. i dostarczenia nagród.

 16. Udział w zabawie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

 

Pokaż / Dodaj komentarze do: Zabawa z Modecom i ITHardware - wyniki

 0