Światowe Forum Ekonomiczne twierdzi, że wszczepianie mikrochipów dzieciom to racjonalny ruch

Światowe Forum Ekonomiczne twierdzi, że wszczepianie mikrochipów dzieciom to racjonalny ruch

Najnowszą wysoce kontrowersyjną technologią/polityką, którą Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) postanowiło znormalizować, jest idea wszczepiania ludziom chipów śledzących.

Nie tak dawno temu wszyscy spekulujący na temat przyszłości, w której każdemu dziecku jest wszczepiany mikrochip, zostaliby zlekceważeni jako teoretycy spiskowi, ale teraz światowe elity przewidują, że implanty chipowe będą powszechnym towarem. WEF argumentuje, że wszczepianie chipów dzieciom powinno być postrzegane przez rodziców jako „solidny, racjonalny” ruch. Wszystko to pojawia się w poście na stronie internetowej organizacji poświęconej przyszłości rozszerzonej rzeczywistości (AR) i temu, co określa się mianem „rozszerzonego społeczeństwa”.

Wszczepianie chipów dzieciom to „solidny, racjonalny” ruch, choćby ze względów bezpieczeństwa - twierdzi WEF. 

Podobnie jak w wielu innych opracowaniach WEF na temat przyszłości różnego rodzaju technologii, nacisk położony jest na wprowadzenie "właściwej", tj. własnej "wizji" kierunku, w jakim powinny się one rozwijać, z nieuniknioną wzmianką o nieokreślonych interesariuszach społecznych, którzy będą mieli klucz do kwestii etycznych tego wszystkiego. WEF mówi o rzekomo szerokiej przydatności AR w takich dziedzinach, jak opieka zdrowotna, edukacja i warunki zawodowe, a u podstaw tej wizji leży zapewnienie wytycznych, jak "etycznie" regulować tę ogromną potencjalną moc - i kontrolować ją.

WEF nazywa AR i podobne technologie transformującymi - ale potrzebującymi "odpowiedniego wsparcia, wizji i odwagi". „Chociaż implanty chipowe mogą brzmieć przerażająco, stanowią one część naturalnej ewolucji, którą kiedyś przeszły urządzenia do noszenia. Aparaty słuchowe lub okulary nie stanowią już piętna” – czytamy na blogu. „Są akcesoriami, a nawet uważane są za element mody. Podobnie implanty przekształcą się w towar”. Ale krytycy tych trendów twierdzą, że ich sprzeciw nie ma nic wspólnego z „piętnem” – raczej z poważnymi obawami o prawa obywatelskie, prywatność i samą koncepcję ludzkiej autonomii.

Mikrochipy to kolejny temat, którym zajęło się WEF i który z pewnością poprawi jakość życia na świecie. Nie tak dawno Światowe Forum Ekonomiczne postanowiło obradować nad innym z najbardziej istotnych problemów współczesnego świata (nie to nie szalejąca inflacja, czy nawet kryzys energetyczny). WEF chce wprowadzić cenzurę opartą o "AI" w internecie, która niepokojąco przypomina cenzurę wyprzedającą.

 

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Światowe Forum Ekonomiczne twierdzi, że wszczepianie mikrochipów dzieciom to racjonalny ruch

 0