Takie odprawy oferują giganci technologiczni zwalnianym pracownikom

Takie odprawy oferują giganci technologiczni zwalnianym pracownikom

Wiele gigantów technologicznych odnotowało w czasie pandemii rekordowe zyski, co skłoniło je do zwiększenia inwestycji i zatrudnienia większej liczby osób. Jednak wraz z rosnącymi obawami przed globalną recesją coraz więcej firm ogłasza ostatnio masowe zwolnienia, które dotykają tysiące pracowników. Ich odprawy mocną różnią się w zależności od firmy, w jakiej pracowali.

W pierwszych trzech tygodniach tego roku pracę straciło ponad 100 000 pracowników branży technologicznej. W piątek Alphabet, firma matka Google, ogłosiło, że zwalnia 12 000 pracowników, czyli około 6 procent swoich wszystkich pracowników. Zgodnie z dokumentacją SEC, pakiety odpraw dla zwolnionych w USA obejmują 16 tygodni wynagrodzenia oraz dodatkowe dwa tygodnie za każdy rok zatrudnienia w firmie i przyspieszone nabywanie uprawnień do akcji. Zwolnieni pracownicy otrzymają również premie za 2022 r., płatny urlop i sześciomiesięczną opiekę zdrowotną.

Coraz więcej firm ogłasza ostatnio masowe zwolnienia, które dotykają tysiące pracowników. Ich odprawy mocną jednak się różnią.

Takie odprawy oferują giganci technologiczni zwalnianym pracownikom

Na początku roku Amazon potwierdził, że planuje zwolnić rekordową liczbę 18 000 pracowników, co stanowi około 1,2 procent całkowitej liczby zatrudnionych w firmie. Pracownicy giganta e-commerce w Stanach Zjednoczonych otrzymają pełne wynagrodzenie i świadczenia podczas obowiązkowego 60-dniowego okresu wypowiedzenia bez konieczności kontynuowania pracy. Firma zaoferuje również wielotygodniową odprawę, przejściowe świadczenia zdrowotne, a także pośrednictwo pracy.

Dyrektor generalny Meta, Mark Zuckerberg, ogłosił w zeszłym roku, że firma zwolni ponad 11 000 miejsc pracowników na całym świecie, czyli około 13 procent pracowników. Zwolnionym obiecano 16-tygodniową odprawę wraz z dwoma dodatkowymi tygodniami za każdy rok pracy. Firma powiedziała, że ​​pokryje również ich ubezpieczenie zdrowotne przez sześć miesięcy i zaoferuje nabywanie uprawnień RSU (akcje o ograniczonej zbywalności), usługi pośrednictwa pracy, pozostały płatny czas wolny i wsparcie imigracyjne dla pracowników posiadających wizy.

Salesforce ogłosił niedawno, że zwolni ponad 7 000 pracowników, a dyrektor generalny Marc Benioff zasugerował, że winą za spadek produktywności firmy mogą być obarczeni młodsi zatrudnieni, pracujący zdalnie. Pakiety odpraw obejmują co najmniej pięć miesięcy wynagrodzenia, sześć miesięcy ubezpieczenia zdrowotnego i dwa miesiące wsparcia w zakresie outplacementu.

Najgorzej mieli chyba pracownicy Twittera. Nowy dyrektor generalny, Elon Musk, po przejęciu w zeszłym roku początkowo planował zredukować zatrudnienie o 50 procent, chociaż wiele osób zdecydowało się samodzielnie odejść, zamiast zaangażować się w nową „hardkorową” kulturę pracy. Musk twierdził, że każdemu, kto odszedł, zaproponowano trzymiesięczną odprawę.

Mimo wszystko oferty dla zwalnianych pracowników gigantów technologicznych w USA wyglądają zdecydowanie lepiej niż w przeciętnej firmie i gwarantują miękkie lądowanie, zapewniając spokój ducha na jakiś czas. 

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Takie odprawy oferują giganci technologiczni zwalnianym pracownikom

 0