Bon na laptopa na 2500 zł. O tym musisz pamiętać, nauczycielu!

Bon na laptopa na 2500 zł. O tym musisz pamiętać, nauczycielu!

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. To oznacza, że wsparcie rozwoju kompetencji będzie dotyczyło zarówno uczniów (o czym zdążyliśmy już napisać w trakcie omawiania laptopów dla uczniów), jak i nauczycieli. Ta druga grupa ma nieco większe pole do manewru, a dzisiaj sprawdzimy, o czym należy pamiętać, wybierając nowe urządzenie. Oto najnowsze informacje o bonach na 2500 zł na laptopy dla nauczycieli.

 

 

 

 

Bon na 2500 zł dla nauczyciela – najważniejsze informacje

 • Prawo do dokonania zakupu laptopa za bon wygasa 31 grudnia 2025 r.

 • Nie wszyscy nauczyciele otrzymają bon na 2500 zł.

 • Bon na 2500 zł można zrealizować jedynie na laptopy i laptopy przeglądarkowe spełniające minimalne wymagania ministerstwa.

 • Bon na 2500 zł zostanie przyznany tym nauczycielom, którzy kwalifikują się do programu, po ówczesnym złożeniu wniosku.

 • Za bon na 2500 zł nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani inne środki wymiany.

 • Zakup droższego laptopa jest możliwy, ale różnicę pokrywa nauczyciel we własnym zakresie. Kwota końcowa za laptopa zostanie obniżona o wartość bonu.

 • Realizacja bonu odbędzie się tylko w wybranych sklepach, które dołączyły do programu. Lista nie została jeszcze opublikowana przez ministerstwo.

 • Bon na 2500 zł przyznawany jest raz na 5 lat.

 • Laptop kupiony za pośrednictwem bonu można odsprzedać dopiero po upływie 5 lat. Zakupiony komputer nie może być przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających od momentu zakupu przez ten konkretny okres.

 • Pierwsze bony dla nauczycieli zostaną przyznane w październiku bieżącego roku.

 • Bon można wykorzystać tylko raz. Niemożliwe jest skorzystanie z systemu ratalnego przy zakupie laptopa z dofinansowaniem.

 

Laptop dla nauczyciela
 

Bon dla nauczyciela - komu przysługuje?

Wsparcie finansowe otrzymają nauczyciele, którzy będą zatrudnieni na dzień 30 września 2023 r. i tyczy się to zarówno pracowników placówek publicznych, jak i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych.

Potrzebne jest oświadczenie i wniosek

Jak czytamy w ustawie: Nauczyciel składa oświadczenie do organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły, że nie otrzymał laptopa, laptopa przeglądarkowego lub świadczenia na sfinansowanie ich zakupów w ramach wsparcia udzielonego z innych programów finansowanych ze środków publicznych. 

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Objęty programem nauczyciel w celu otrzymania bonu musi złożyć wniosek. Wniosek ten powinien zawierać imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej i należy go złożyć dyrektorowi szkoły.

Komu bon 2500 zł na laptopa nie przysługuje?

Bon nie przysługuje tym nauczycielom, którzy pozostają w stanie nieczynnym, są na urlopie dla poratowania zdrowia lub na świadczeniu rehabilitacyjnym. Nie przysługuje również tym, którzy są zawieszeni w pełnieniu obowiązków, przebywają na bezpłatnym urlopie, trwającym nie krócej niż 14 dni lub są całkowcie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Laptop dla nauczyciela
 

 

Kiedy dostanę bon dla nauczyciela na 2500 zł?

Ministerstwo nie podzieliło się oficjalną datą wystawienia bonów dla nauczyciela. Wiemy natomiast, że pierwsza część przyznana zostanie jeszcze w tym roku, w październiku, kiedy to program dofinansowań ruszy pełną parą.

Na co mogę wykorzystać bon?

Bon dla nauczyciela na 2500 zł został stworzony z myślą o wsparciu zakupu nowego laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Należy tutaj pamiętać, że nie wszystkie modele laptopów będą spełniały minimalne warunki zapisane w rozporządzeniu MEiN.

Czym różni się laptop od laptopa przeglądarkowego?

Jak już wiemy, bon na 2500 zł dla nauczyciela będzie można wykorzystać na dwa sposoby – na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Czym tak naprawdę różnią się te urządzenia?

Zwykły laptop będzie bazował przede wszystkim na systemie operacyjnym Windows, na którym nauczyciel będzie mógł zainstalować wymagane aplikacje. Aplikacje te bezpośrednio korzystają z zasobów samego komputera, a zatem kwestia wydajności w danym zastosowaniu zależy przede wszystkim od wydajności zamontowanych w nim podzespołów. Laptop wyposażony w podstawowej klasy procesor nie będzie tak szybki jak laptop wyposażony w 10- czy nawet 12-rdzeniowe jednostki.

Laptop przeglądarkowy bazuje przede wszystkim na rozwiązaniach chmurowych i takimi właśnie laptopami są Chromebooki, korzystające z systemu operacyjnego ChromeOS. Pisaliśmy już o nich wielokrotnie, dlatego odsyłamy do wcześniejszych artykułów po szczegółowe informacje. Laptopy przeglądarkowe do działania wykorzystują możliwości wbudowanej przeglądarki i jedynie tych aplikacji, które pojawiają się w oficjalnym sklepie Google Play. 

Nie zainstalujesz na takim sprzęcie zdecydowanej większości aplikacji ani gier skierowanych na Windowsa, aczkolwiek Google ciągle doskonali swój ekosystem, przez co dziś  w kontekście nauczycieli można już mówić o bardzo szerokich możliwościach. W szczególności jeśli chodzi o synergię między Chromebookiem a smartfonem opartym o Androida.

Laptop dla nauczyciela
 

 

Jaki laptop z bonem na 2500 zł? Oficjalne wymagania

Podstawą do uzyskania dofinansowania są minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego typu laptop lub laptop przeglądarkowy dla nauczyciela, o których mowa w przepisach. Poniżej znajdziesz oficjalne informacje odnośnie tego, jakie wymagania muszą spełniać poszczególne modele laptopów i laptopów przeglądarkowych.

Minimalne wymagania laptopa dla nauczyciela (bon 2500 zł)

Laptop (zwykły) powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

 • Wydajność w teście CrossMark – co najmniej 1200 punktów,

 • pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8GB,

 • pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 256GB,

 • złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo),

 • klawiatura w układzie QWERTY,

 • zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego,

 • bateria: czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut,

 • WiFi – co najmniej wersja 5,

 • Bluetooth – co najmniej wersja 5,

 • ekran: kolorowy wyświetlacz, przekątna – co najmniej 13 cali, rozdzielczość – co najmniej FHD, 

 • wbudowany mikrofon, wbudowana kamera, wbudowane głośniki stereo,

 • waga laptopa wraz z baterią nie powinna przekraczać 2,5 kg,

 • wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania:

1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową;

2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;

3) arkusz kalkulacyjny;

4) aplikacja do tworzenia prezentacji;

5) przeglądarka internetowa;

6) program do obsługi poczty elektronicznej;

7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;

8) narzędzia do programowania;

9) edytor wideo;

10) edytor dźwięku.

Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.

Producent laptopa (zestawu) powinien posiadać:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;

2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem.

Laptop (zestaw) powinien posiadać:

1) certyfikat EPEAT;

2) certyfikat CE

Laptop powinien być również objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancyjnym. Same warunki gwarancji opisane zostały w oficjalnym rozporządzeniu.

 

Minimalne wymagania laptopa przeglądarkowego dla nauczyciela (bon 2500 zł)

Laptop przeglądarkowy powinien spełniać następujące wymagania techniczne:

 • Wydajność w teście:

1.) WebXPRT – co najmniej 150 punktów lub

2.) CrXPRT 2 – co najmniej 110 punktów;

 • pamięć RAM lub zunifikowana – co najmniej 8GB;

 • pamięć masowa (dysk SSD) – co najmniej 64GB;

 • przestrzeń wirtualna – co najmniej 256GB, dostępna przez cały okres użytkowania i w cenie urządzenia;

 • złącza komunikacyjne – co najmniej 2 (w tym złącze umożliwiające podłączenie wideo);

 • klawiatura w układzie QWERTY;

 • zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

 • bateria: czas pracy laptopa przeglądarkowego przy zasilaniu bateryjnym i średnim obciążeniu powinien wynosić co najmniej 360 minut;

 • WiFi – co najmniej wersja 5;

 • Bluetooth – co najmniej wersja 5;

 • ekran: kolorowy wyświetlacz, przekątna – co najmniej 13 cali, rozdzielczość – co najmniej FHD,

 • wbudowany mikrofon, wbudowana kamera, wbudowane głośniki stereo

 • waga laptopa przeglądarkowego wraz z baterią nie powinna przekraczać 2 kg;

 • wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych.

Oprogramowanie zainstalowane na pamięci masowej, zainstalowane na pamięci wirtualnej lub udostępnione do nieodpłatnego pobrania przy rozpoczęciu użytkowania:

1) 64-bitowy system operacyjny posiadający polską wersję językową wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi pełne wykorzystanie funkcjonalności systemu operacyjnego;

2) wizualny edytor tekstu z możliwością osadzania zewnętrznych obiektów i możliwością zapisywania plików co najmniej w formacie DOCX i PDF;

3) arkusz kalkulacyjny;

4) aplikacja do tworzenia prezentacji;

5) przeglądarka internetowa;

6) program do obsługi poczty elektronicznej;

7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki;

8) narzędzia do programowania;

9) edytor wideo;

10) edytor dźwięku.

Oprogramowanie powinno być zaktualizowane do wersji wspieranej przez twórców.

Producent laptopa przeglądarkowego (zestawu) powinien posiadać:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością;

2) certyfikat ISO 14001 zarządzania środowiskiem.

Laptop przeglądarkowy (zestaw) powinien posiadać:

1) certyfikat EPEAT;

2) certyfikat CE.

Laptop przeglądarkowy powinien być również objęty co najmniej 36-miesięcznym okresem gwarancyjnym. Same warunki gwarancji opisane zostały w oficjalnym rozporządzeniu.

 

W minimalnych wymaganiach laptopa można wyczytać, że ten musi oferować przynajmniej 1200 punktów w teście CrossMark firmy BABCo. To oznacza, że duża część urządzeń nie zakwalifikuje się do programu dopłat.

Chodzi tu przede wszystkim o wydajność procesora w tym konkretnym teście. Na oficjalnej stronie BABCo można znaleźć wiele różnych jednostek, które jak najbardziej kwalifikują się do programu, ale trudno nie odnieść wrażenia, że trochę poszkodowana jest tu firma AMD i jej procesory Ryzen. Na przykład budżetowy procesor AMD Ryzen 3 (dowolnej, nawet tej najnowszej generacji), pomimo tego, że polecany przez wiele niezależnych redakcji technologicznych, nie znajdzie się na wspieranej liście. 

Można się spodziewać, że większość laptopów będzie bazować na procesorach Intel Core 11., 12., lub 13. generacji. Na szczęście jeden z najbardziej opłacalnych procesorów Intel, który odznacza się bardzo dobrą wydajnością ogólną i energooszczędnością, a dokładnie Core i3-1210U, również spełnia te wymagania.

Laptop dla nauczyciela
 

 

Skąd mam wiedzieć, że dany model laptopa spełnia minimalne wymagania MEiN? Gdzie mogę wykorzystać bon?

Minister do spraw informatyzacji wprowadzi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej listę sklepów (punktów sprzedaży) wraz z adresami, w których będą realizowane bony. Na ten moment lista nie jest jednak znana. Jak tylko otrzymamy nowe informacje, zaktualizujemy ten artykuł.

Warto również wspomnieć o tym, że przedsiębiorca prowadzący sprzedaż laptopów lub laptopów przeglądarkowych, do sprzedawanego produktu dołączy oświadczenie, że urządzenia te spełniają określone w ustawie minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego.

Sprzedawca zagwarantuje też, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży, wprowadzony do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, sprawny technicznie, w oryginalnych opakowaniach i nieobciążony prawami na rzecz osób trzecich.

Innymi słowy, sklepy kwalifikujące się do programu najpewniej przygotują specjalne tabliczki informujące nauczyciela chcącego wykorzystać bon, że dany laptop spełnia wymagania podane przez ministerstwo.

Czy 2500 zł z bonu to maksymalna lub minimalna kwota na laptopa?

Choć wartość bonu wynosi 2500 zł, nie oznacza to, że musisz wydać na laptopa dokładnie tyle. Możesz dołożyć własne środki i zainwestować w urządzenie premium. Takie laptopy charakteryzują się m.in. metalową obudową, doskonałą jakością wykonania, lepszymi podzespołami, wysokiej jakości matrycą oraz dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa, takimi jak Windows Hello czy czytnikiem linii papilarnych.

Zakup tańszego urządzenia również wchodzi w grę, jednak różnica wynikająca z wartości bonu i ceny końcowej urządzenia nie zostanie zwrócona nauczycielowi. To oznacza, że ministerstwo nie przyzna żadnego ekwiwalentu pieniężnego, jeśli nauczyciel kupi laptopa kosztującego mniej niż 2500 zł.

Bon na laptopa dla nauczyciela – podsumowanie

Wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi, ale zapewne poznamy je w październiku lub listopadzie, kiedy wydane zostaną pierwsze bony dla nauczycieli. Wiesz już, o czym należy pamiętać, kto się kwalifikuje do programu i jaki sprzęt będzie można zakupić za pośrednictwem takiego bonu. Nie znamy jeszcze konkretnych nazw urządzeń ani cen końcowych, ale niedługo wszystko powinno się wyjaśnić.

Źródła:

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Bon na laptopa na 2500 zł. O tym musisz pamiętać, nauczycielu!

 0