Test Chieftronic PowerUp GPX-750FC - dobry zasilacz, ale...

Test Chieftronic PowerUp GPX-750FC - dobry zasilacz, ale...

Tętnienia napięć Chieftronic PowerUp GPX-750FC

Multimetrem cyfrowym nie da się w precyzyjny sposób zbadać przebiegu napięcia, ponieważ próbkowanie jest za małe i tego z też powodu w testach używam przystawki oscyloskopowej USB - PicoScope 2205A. Dzięki analizie przebiegu badanego napięcia, mogę dokładnie ocenić jego jakość oraz określić, czy - mimo odpowiednich wartości - jest bezpieczne dla naszych podzespołów. Norma ATX reguluje zakres bezpiecznych wartości dla poszczególnych napięć. Przekroczenie ich może prowadzić do niestabilności komputera, losowych restartów, BSOD-ów (niebieskich ekranów) lub też trwałego uszkodzenia sprzętu. Na zdjęciach z oscyloskopu jest brana pod uwagę wyłącznie wartość międzyszczytowa składowej zmiennej, czyli tzw. peak-to-peak (Pk-Pk), która wyrażona jest w miliwoltach (mV). Stała czasowa na działkę ustawiona została na 20 ms, natomiast wartość napięcia na działkę 20 mV. Poniżej przykładowy zrzut ekranu z ustawień oscyloskopu oraz wyciąg z normy ATX 2.3, dotyczący zakresu dopuszczalnych wartości. Zapisywane są pomiary z pola maksymalnej wartości.

Test zasilacza

Wszystkie wartości mieszczą się w normie ATX, a testy wykazują niskie tętnienia. Przy pełnym obciążeniu zasilacza tętnienia napięcia na linii +3,3 V wypadają dobrze, uzyskując rezultat 18,7 mV, a dla linii +5 V zanotowałem maksymalnie 21,8 mV. Na najważniejszej szynie, czyli +12 V, oscyloskop przy 100% obciążenia zasilacza wskazywał  27,1 mV. Po przeciążeniu do 110% oscyloskop wskazywał 29,6 mV. Warto też wspomnieć, że zauważalny jest niewielki wzrost tętnienia napięć w obciążeniu 30%, co jest typowe dla jednostek produkowanych przez CWT.

Linia 3,3 V, test T6, 100% obciążenia

Linia 5 V, test T6, 100% obciążenia

Linia 12 V, test T6, 100% obciążenia

 

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Test Chieftronic PowerUp GPX-750FC - dobry zasilacz, ale...

 0