GeForce RTX 3070 - test laptopowego GPU w środowisku NVIDIA Studio

GeForce RTX 3070 - test laptopowego GPU w środowisku NVIDIA Studio

Test RTX 3070 w środowisku NVIDIA Studio: metodologia

Wszystkie testy zostały wykonane na platformie z aktualnym Windowsem 10 64-bit October 2020 Update (20H2) i sterownikiem NVIDIA Studio 471.11. Do pomiaru liczby klatek, jeżeli dany przypadek tego wymagał, posłużył program NVIDIA FrameView w wersji 1.2. Dodatkowo rozdzielczość zegara czasu rzeczywistego została ustawiona na sztywną wartość 0,5 ms, natomiast zaprezentowane wyniki są średnią arytmetyczną rezultatów uzyskanych w trzech odrębnych przebiegach.

Pokaż / Dodaj komentarze do: GeForce RTX 3070 - test laptopowego GPU w środowisku NVIDIA Studio

 0