Giełdy kryptowalut i dostawcy IaaS mają pomagać identyfikować piratów online

Giełdy kryptowalut i dostawcy IaaS mają pomagać identyfikować piratów online

Stowarzyszenie Motion Picture domaga się od rządu USA dodatkowych wytycznych bezpieczeństwa cybernetycznego, które nałożą nakaz identyfikacji operatorów pirackich witryn i usług.  Nowe prawo powinno wymagać od amerykańskich dostawców IaaS, w tym usług hostingowych, serwerów DNS, odwrotnych proxy i giełd kryptowalut, rzetelnej weryfikacji tożsamości zagranicznych klientów.

Coraz więcej film, rządów i różnych stowarzyszeń nawołuje do ograniczenia prywatności w internecie. Pod koniec swojej kadencji prezydent Donald Trump podpisał dekret, który może mocno ograniczyć anonimowość. Dokument zatytułowany "Podejmowanie dodatkowych kroków w celu rozwiązania sytuacji kryzysowej w kraju w odniesieniu do znaczących złośliwych działań wykorzystujących cybernetykę" ma na celu zwalczanie cyberprzestępczości w internecie, w tym dotyczy również naruszenia praw autorskich. Rozporządzenie zakłada zablokowanie zagranicznym cyberprzestępcom korzystanie z amerykańskiej infrastruktury jako usługi (IaaS), co ma być osiągnięte przy prawidłowej weryfikacji i wymagania ujawnienia tożsamości klientów spoza USA.

Walczące z piractwem internetowym Motion Picture Association domaga się ograniczenia prywatności w internecie, zwłaszcza od dostawców usług hostingowych, CDN, DNS, reverse proxy, rejestratorów domen i giełd kryptowalut. Podwaliny pod zmiany dał sam Donald Trump podpisując pod koniec kadencji dekret o zwalczaniu cybeprzestępczości.

Motion Picture Association podjęło temat i uważa, że zmiany w prawie pomogą odstraszyć piractwo. "Z naszego doświadczenia wynika, że ​​złośliwi cyberprzestępcy – w tym operatorzy pirackich witryn i usług – prawie zawsze fałszywie przedstawiają swoją tożsamość dostawcom IaaS. Przepisy powinny zatem gwarantować, że weryfikacja ich tożsamości generuje wysoki stopień pewności, że zarejestrowane tożsamości są autentyczne"– pisze MPA, które chce, żeby dokładne sprawdzanie tożsamości dotyczyło również Amerykanów, nie tylko zagranicznych klientów.

MPA sugeruje trzy sposoby działania. Po pierwsze, usługi online powinny oferować narzędzie umożliwiające zainteresowanym stronom powiadamianie ich, jeśli ich klienci potencjalnie używają fałszywych lub wprowadzających w błąd tożsamości. Po drugie, usługi powinny zamykać konta klientów, których informacje są fałszywe lub wprowadzające w błąd. Trzeci środek jest skierowany do samych dostawców usług IaaS. Jeśli nie zastosują się do rozporządzenia, powinny nastąpić kary finansowe.

MPA uważa jednak, że propozycja rządu nie jest wystarczająco szeroka i powinna objąć szeroki zakres usług, w tym hostingi stron internetowych, reverse proxy, CDN, serwery DNS, usługi anty-DDoS, rejestratorów domen, procesory płatności, sieci reklamowe i giełdy kryptowalut. Grupa podkreśla, że ​​giełdy kryptowalut i serwery DNS również odgrywają ważną, kluczową rolę w ekosystemie pirackim. "Kryptowaluty stały się popularną metodą wśród cyberprzestępców – w tym osób naruszających prawa autorskie – anonimowego otrzymywania płatności i przechowywania zysków".

Zobacz także:

Pokaż / Dodaj komentarze do: Giełdy kryptowalut i dostawcy IaaS mają pomagać identyfikować piratów online

 0