Intel domaga się 624 milionów dolarów odsetek od Unii Europejskiej. W tle działania przeciw AMD

Intel domaga się 624 milionów dolarów odsetek od Unii Europejskiej. W tle działania przeciw AMD

Intel w 2009 roku otrzymał karę 1,06 mld euro (1,2 mld dolarów) za działania ograniczające obecność AMD na rynku. Skarga do TSUE i ponowne rozpatrzenie sprawy pozwoliło na anulowanie poprzedniego wyroku z powodu... braku podstaw i dowodów. Teraz Intel domaga się, aby organ nadzoru konkurencji Komisji Europejskiej przekazał 624 miliony dolarów odsetek w związku ze skutecznym odwołaniem.

W styczniu tego roku sąd w Luksemburgu anulował nałożoną na Intela karę w wysokości 1,06 miliarda euro (1,2 miliarda dolarów), którą amerykański producent chipów otrzymał 12 lat temu za działania monopolistyczne przeciw AMD, które zostały opisane jako "niewłaściwe praktyki rynkowe, polegające na wpływaniu na producentów sprzętu komputerowego, aby odkładali i/lub anulowali premiery ich produktów, które wykorzystują procesory wyprodukowane przez rywala AMD".  Intel podobno oferował znaczne rabaty  producentom jak Lenovo i Dell, aby faworyzowali ich procesory kosztem AMD w latach 2002 - 2007. Po zmianie wyroku, Komisja Europejska zwróciła Intelowi 1,2 miliarda dolarów.

 Intelowi udało się anulować nałożoną przez KE grzywnę za działania antykonkurencyjne przeciw AMD. Teraz producent procesorów domaga się wypłaty odsetek od  pobranej wcześniej kary.

Teraz, pięć miesięcy po tym orzeczeniu, Intel zwrócił się do Sądu UE o wypłatę odszkodowania i odsetek. Chociaż kwota, której domaga się Intel, stanowi ponad połowę pierwotnej grzywny, firma twierdzi, że roszczenie opiera się na stopie procentowej odpowiadającej stopie refinansowania Europejskiego Banku Centralnego wynoszącej 1,25%, gdy kara została nałożona w maju 2009 r., a która wzrosła do 3,5% od sierpnia 2009 do lutego 2022.   Kwota została pomniejszona o 38 mln EUR, które Intelowi  wypłaciła już Komisja Europejska tytułem odsetek

Intel również nie zaakceptuje żadnych opóźnień ze strony Komisji. Zwrócił się do sądu o nałożenie dodatkowych odsetek od wszelkich opóźnionych płatności.  Reuters zauważa , że ​​Intel korzysta z orzeczenia Europejskiego Sądu Najwyższego z zeszłego roku, który nakazał organowi wykonawczemu UE zapłacić odsetki za zwłokę od zwróconych grzywien w unieważnionych sprawach antymonopolowych. Komisja Europejska jest obecnie w trakcie składania odwołania się od decyzji sądu o uchyleniu grzywny.

Zobacz także:

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Intel domaga się 624 milionów dolarów odsetek od Unii Europejskiej. W tle działania przeciw AMD

 0