Jak wygląda dostęp do Internetu w Polsce? GUS ujawnia nowe dane

Jak wygląda dostęp do Internetu w Polsce? GUS ujawnia nowe dane

Główny Urząd Statystyczny przeprowadził badanie dotyczące Internetu stacjonarnego i mobilnego w Polsce. Co ciekawe sieć mobilna była mniej popularna, ale w ciągu roku sytuacja uległa poprawie. Jak wypada Internet w Polsce?

Według GUS wzrosło znaczenie Internetu mobilnego w Polsce. W 2021 roku dostęp do sieci miało 92,4 procent gospodarstw domowych i było to o 2 proc. więcej niż w roku poprzednim. W skali rocznej udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu przez szerokopasmowe łącze mobilne zwiększył się o 5,3 p. proc., zaś przez szerokopasmowe łącze stacjonarne o 1,1 proc. W obecnym roku mobilny szerokopasmowy Internet posiadało 72 proc. odbiorców, natomiast stacjonarny szerokopasmowy 68 procent. Główny Urząd Statystyczny zaznacza, że przez pewien czas Internet mobilny cieszył się gorszym zainteresowaniem, lecz sytuacja uległa sporej zmianie w ciągu roku. Czynniki mogą być różne, a głównym jest pandemia COVID-19, która zmusiła społeczeństwo do przejścia na naukę i pracę zdalną.

W 2021 roku dostęp do Internetu posiadało 92,4 procent gospodarstw domowych i było to o 2,0 p. proc. więcej niż w roku poprzednim.

Jak wygląda dostęp do Internetu stacjonarnego i mobilnego w Polsce? GUS ujawnia nowe dane

Chociaż w domu korzystamy zazwyczaj z łącza stacjonarnego, to nie brakuje grupy zastępującej go Internetem mobilnym. Mimo problemów ze stabilnością ludzie decydują się na drugie rozwiązanie m.in. ze względu na większy zasięg w kraju czy duży popyt usług LTEforFix. Patrząc na miejsce zamieszkania dane wskazują, iż większy odsetek gospodarstw domowych z dostępem do sieci był w dużych miastach niż w mniejszych oraz wsiach. Najwyższy pozostawał natomiast w miejscach wysoko zurbanizowanych. Właśnie w lokalizacjach wiejskich użytkownicy ze względu na brak łącza światłowodowego korzystają Internetu mobilnego. Dowiadujemy się też, iż częściej sieci używają domownicy z dziećmi niż bez nich. GUS podaje, że 47,5 procent mieszkańców Polski w wieku 16-74 lata korzysta z usług administracji publicznej.

Jak wygląda dostęp do Internetu stacjonarnego i mobilnego w Polsce? GUS ujawnia nowe dane

Co roku powiększa się grupa ludzi pobierających i odsyłających formularze na stronach administracji publicznej. 61,2 procent użytkowników w wieku 16-74 lata dokonało zakupów towarów lub usług z wykorzystaniem Internetu. Główny Urząd Statystyczny pochylił się również nad rodzimymi przedsiębiorcami. Ze statystyk wynika, że w 2020 roku ponad jedna trzecia przedsiębiorstw (35,5%) zadeklarowała zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Rok temu odsetek firm prowadzących sprzedaż elektroniczną wynosił 17,9 proc. i jest to o 1,4 procent więcej niż w analogicznym roku. Pełen raport GUS dostępny jest pod tym adresem.

Zobacz także:

Pokaż / Dodaj komentarze do: Jak wygląda dostęp do Internetu w Polsce? GUS ujawnia nowe dane

 0