Przełom w leczeniu raka? Po podaniu nowego leku, choroba zniknęła w całej grupie badanych

Przełom w leczeniu raka? Po podaniu nowego leku, choroba zniknęła w całej grupie badanych

Cała grupa pacjentów, którym podawano lek Dostarlimab, nie wykazuje oznak choroby po 6 miesiącach od zakończenia podawania leku. Specyfik jest jednak skuteczny tylko w konkretnym przypadku.

Dostarlimab to zarejestrowany lek z grupy inhibitorów punktów kontrolnych, który wykazuje potencjał w leczeniu immunologicznym nowotworów. Lek ten jest już stosowany u kobiet z rakiem trzonu macicy, a teraz został przetestowany klinicznie u pacjentów z rakiem odbytu. Ku zaskoczeniu lekarzy, u wszystkich pacjentów z grupy nastąpiła remisja. Ważny w tym przypadku jest fakt, że lek ten wykazuje skuteczność tylko w przypadku nowotworów ze specyficzną cechą genetyczną określaną jako dMMR. Pacjenci z tym konkretnym typem stanowią około 5% ogółu. Pacjenci z takimi guzami są mniej wrażliwi na chemioterapię i radioterapię, co zwiększa potrzebę chirurgicznej interwencji, jednak mutacje MMRd mogą również sprawić, że komórki rakowe będą bardziej podatne na odpowiedź immunologiczną.

Immunoterapia może być zbawieniem dla chorych na nowotwory z cechą dMMR, która powoduje zmniejszenie wrażliwości na chemioterapie, ale zwiększa podatność na reakcję immunologiczną.

Przełom w leczeniu raka

Dostarlimab dostarcza wytwarzane w laboratorium molekuły, które działają jako zastępcze przeciwciała w ludzkim ciele. Specyfik ten został podany 12 pacjentom, a po sześciu miesiącach obserwacji, wszystkich 12 pacjentów w badaniu wykazało "całkowitą odpowiedź kliniczną", bez dowodów na obecność guzów po przeprowadzeniu dokładnych badań obejmujących endoskopię, biopsję, skany PET i MRI. Dr Luis A. Diaz Jr. z nowojorskiego Memorial Sloan Kettering Cancer Center powiedział, że jest to "pierwszy raz, kiedy zdarzyło się to w historii raka". Naukowcy mają nadzieję, że lek ten pomoże pacjentom z innymi typami raka z mutacją dMMR.

Choć wyniki są bardzo obiecujące, to jest to dopiero początek testów i potrzeba większej ilości badań. Docelowo grupa pacjentów ma wzrosnąć do 30. Lekarze studzą jednak nieco nadzieje, bo choć działanie leku może trwać latami, to nie ma pewności czy remisja w tym przypadku będzie równoznaczna z wyleczeniem i oczekuje się, że u części pacjentów wystąpi nawrót choroby. "Bardzo niewiele wiadomo na temat czasu potrzebnego do ustalenia, czy całkowita odpowiedź kliniczna na dostarlimab równa się wyleczeniu"- Hanna K. Sanoff z University of North Carolina w Chapel Hill. "Nie wiadomo również, czy wyniki tego małego badania przeprowadzonego w Memorial Sloan Kettering Cancer Center dadzą się uogólnić na szerszą populację pacjentów z rakiem odbytnicy".

Zobacz także:

Obserwuj nas w Google News

Pokaż / Dodaj komentarze do: Przełom w leczeniu raka? Po podaniu nowego leku, choroba zniknęła w całej grupie badanych

 0