Rosji nie podoba się Netflix w związku z treściami LGBT

Rosji nie podoba się Netflix w związku z treściami LGBT

Rosja wszczęła śledztwo w sprawie Netflixa po tym, jak komisarz ds. ochrony rodzin oskarżył serwis streamingowy o naruszenie prawa o homoseksualnej propagandzie. Komisarz mówi, że Netflix złamał rosyjskie prawo z 2013 r., które zakazuje rozpowszechniania "propagandy na temat nietradycyjnych stosunków seksualnych" wśród osób poniżej 18 roku życia, udostępniając treści o tematyce LGBT z przedziałami wiekowymi od 16 lat.

Reuters donosi, że moskiewski departament MSW rozpatruje obecnie skargę. Jeśli zostanie uznany za winnego złamania rosyjskiego prawa, Netflix może zostać ukarany grzywną, a nawet zostać tymczasowo zawieszony. Jak podaje gazeta Wiedomosti, gigant streamingowy rzekomo twierdzi, że sprawdził swoje treści na początku tego miesiąca i nie znalazł w swoim katalogu żadnych treści LGBT, które zostały sklasyfikowane jako 16+. Oficjalnie jednak firma nie komentuje sprawy. Gazeta Wiedomosti poinformowała również, że urzędnicy mogą nawet zakazać usług przesyłania strumieniowego pokazujących treści, które zawierają "nietradycyjne relacje seksualne i dewiacje seksualne".

Netflix miał złamać rosyjskie prawo przeciwdziałaniu "gejowskiej propagandzie". Wszczęto dochodzenie, które może zakończyć może się nawet blokadą usługi w kraju.

W 2017 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rosyjska ustawa o propagandzie gejowskiej narusza zasady traktatu europejskiego, narusza prawo do wolności wypowiedzi i dyskryminuje osoby LGBT. Wiedomosti informowały wcześniej w tym miesiącu, że rosyjskie władze omawiają zmiany w regulowaniu usług transmisji strumieniowej online.

Niezależne źródła twierdzą, że posunięcie to jest najnowszą próbą Rosji, aby uzyskać większą kontrolę nad internetem, zwłaszcza jeśli chodzi o podmioty amerykańskie. Na początku tego roku władze ukarały Google grzywną prawie 82000 USD za niespełnienie żądań usunięcia ponad 26000 przypadków "zabronionych" treści online, a na początku tego tygodnia zażądały od zagranicznych firm utworzenia lokalnych biur w tym kraju do 2022 r.

Zobacz także:

Pokaż / Dodaj komentarze do: Rosji nie podoba się Netflix w związku z treściami LGBT

 0