Test zasilacza awaryjnego UPS EVER Sinline RT XL 1250 VA

Test zasilacza awaryjnego UPS EVER Sinline RT XL 1250 VA

Procedura testowa została dokładnie opisana pod tym linkiem. Przypomnę tylko, że zanim wykonane zostały pomiary, akumulatory były trzykrotnie rozładowane i naładowane. Tyle wystarczyło do osiągnięcia ich pełnej wydajności. Temperatura otoczenia zawierała się w zakresie 21-23 °C. Poniżej grafika przedstawiająca układ połączeń podczas testów.

Testy zasilaczy awaryjnych UPS - procedura testowa

 

Napięcia przełączania

AVR i praca bateryjna są to dwie różne rzeczy. AVR obniża lub podwyższa napięcie w zależności od tego czy napięcie na wejściu jest za wysokie czy zbyt niskie. W przypadku, gdy nie może zadziałać automatyczna regulacja, ponieważ nie pozwala na to zakres ustawionych progów wartości napięcia, wówczas zasilacz przechodzi do pracy bateryjnej. Na początek zacznę od wartości progowych napięć, które powodowały przełączenie się zasilacza UPS w tryb awaryjny. W tym wypadku nim dojdzie do przełączenia na zasilanie akumulatorowe działa AVR.

Obniżając napięcie wejściowe przejście w tryb rezerwowy odbyło się przy napięciu wejściowym 188 V, w tym momencie AVR podwyższający utrzymywał napięcie na wyjściu o wartości 209,3 V, czyli poziomie bardzo bezpiecznym dla naszego sprzętu. Aby wrócić z pracy bateryjnej na sieciową, podczas testu RT XL 1250 VA musiałem zwiększyć napięcie wejściowe na autotransformatorze do 193,1 V - w tym czasie AVR podwyższający ustawiał napięcie na wyjściu UPS-a na 214,3 V. Reasumując, działanie automatycznej regulacji napięcia powoduje, że w momencie przełączenia na pracę bateryjną i z powrotem, na wyjściu zasilacza zawsze panuje napięcie bezpieczne dla podłączonego sprzętu w zakresie 209 V-214 V. Niestety 271,5 V napięcia zasilającego (246,4 V na wyjściu) było niewystarczające do włączenia się trybu rezerwowego UPS-a dla górnej granicy napięcia - brakło już zakresu regulacji na autotransformatorze.

  Napięcie wejściowe (sieciowe) Napięcie wyjściowe (po korekcji AVR)
Napięcie dolne przełączania z pracy sieciowej na rezerwową 188,5V 209,3 V
Napięcie dolne przełączania z pracy rezerwowej na sieciową  193,1 V 214,3 V
Napięcie górne przełączania z pracy sieciowej na rezerwową * *
Napięcie  górne przełączania z pracy rezerwowej na sieciową  * *

* Niestety 271,5 V dla napięcia zasilającego (246,4 V na wyjściu) było niewystarczającą wartością do włączenia się trybu rezerwowego UPS-a dla górnej granicy napięcia - brak zakresu  regulacji na autotransformatorze.

 

Automatyczna regulacja napięcia AVR

Jak już wspomniałem, celem funkcji AVR jest podwyższanie lub obniżanie napięcia wyjściowego zasilacza, utrzymując je na bezpiecznym poziomie, opóźniając załączenie trybu rezerwowego, a tym samym zbędnego rozładowywania akumulatorów. Uzyskane w przeprowadzonym teście wartości prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj AVR Napięcie wejściowe (sieciowe) Napięcie wyjściowe (po korekcji AVR)
AVR podwyższający - Obniżanie napięcie 207,7 V 231 V
AVR podwyższający - Podnoszenie napięcia 213,7 V 212,7 V
AVR obniżający - Obniżanie napięcie 246,6 V 222,4 V
AVR obniżający - Podnoszenie napięcia 271,5 V* 246,4 V

* Maksymalne osiągnięte napięcie na wyjściu autotransformatora w czasie testu.

 

Czas przełączenia, przebieg napięcia po konwersji

Czas przełączenia na pracę rezerwową to bardzo istotny parametr w zasilaczu awaryjnym. Aby go zmierzyć, potrzebny jest oscyloskop i odpowiednie wysokonapięciowe sondy. EVER Sinline RT XL 1250 VA potrzebował tylko 4 ms do przejścia na zasilanie bateryjne po zaniku napięcia. Powrót odbywa się bezprzerwowo, po zsynchronizowaniu przebiegów napięć sieciowego i wyjściowego po konwersji. Przebieg napięcia po przełączeniu zasilania sieciowego na akumulatorowe to jak widać czysta sinusoida, bez schodków czy zakłóceń, dosłownie taka sama jak na wejściu.  Sinusoidalny przebieg napięcia jest najbezpieczniejszy i najbardziej wymagany dla naszych urządzeń, nie musimy się obawiać o uszkodzenie lub "marudzenie" zasilanego sprzętu.   

Czas przełączenia to zaledwie 4 ms, natomiast przebieg napięcia wyjściowego po przełączeniu zasilania sieciowego na akumulatorowe to czysta sinusoida.

Pokaż / Dodaj komentarze do: Test zasilacza awaryjnego UPS EVER Sinline RT XL 1250 VA

 0