Test zasilacza UPS PowerWalker VFI 3000 TG - UPS do zadań specjalnych

Test zasilacza UPS PowerWalker VFI 3000 TG - UPS do zadań specjalnych

Procedura testowa została dokładnie opisana pod tym linkiem. Przypomnę tylko, że zanim wykonane zostały pomiary, akumulatory były trzykrotnie rozładowane i naładowane. Tyle wystarczyło do osiągnięcia ich pełnej wydajności. Temperatura otoczenia zawierała się w zakresie 21-23 °C. Poniżej grafika przedstawiająca układ połączeń podczas testów.

Testy zasilaczy awaryjnych UPS - procedura testowa

 

 

Napięcia przełączania

Napięcie przełączenia na pracę rezerwową w dużej mierze zależy od wybranego trybu pracy zasilacza. Zaczniemy od by-pass, gdzie (niestety) nie ma opcji przejścia na tryb bateryjny. W tym wypadku, po osiągnięciu wartości progowych zasilacz odcina zasilanie urządzenia, czyli wyłącza się logicznie. Napięcia zmierzone prezentuje tabela poniżej.

Tryb by-pass Napięcie wejściowe (sieciowe) Napięcie wyjściowe 
Napięcie dolne (wyłączenie USP-a) 186,5 V 186,5 V
Napięcie dolne (załączenia UPS-a) 196,5 V 196,5 V
Napięcie górne (wyłączenie USP-a) 262,5 V 262,5 V
Napięcie  górne (załączenia UPS-a) 252,5 V 252,5 V

Tryb Eco to jeszcze inna  historia. Wybierając ten sposób pracy, normalnie zasilacz UPS pracuje w obejściu (by-pass), natomiast jeżeli odchylenie napięcia bądź częstotliwości przekroczy zakres +/-5% wartości nominalnej (ustawienie domyślne), VFI 3000 TG przechodzi w tryb normalnej pracy, czyli on-line. Działa tak do czasu, aż napięcie wejściowe nie osiągnie wartości mieszczących się w ustawionym zakresie, który dodatkowo możemy zmieniać od 5% do 10%.

Tryb ECO Napięcie wejściowe (sieciowe) Napięcie wyjściowe
Napięcie dolne przełączania z Eco na Line (podwójna konwersja) 218,8 V 229,2 V
Napięcie dolne przełączania z Line (podwójna konwersja) na Eco 229,2 V 228,7 V
Napięcie górne przełączania z Eco na Line (podwójna konwersja) 240,3 V 229,2 V
Napięcie  górne przełączania z Line (podwójna konwersja) na Eco 228,8 V 228,8 V

W trybie normalnej pracy zasilacza, obniżając napięcie wejściowe, przejście w tryb rezerwowy odbyło się przy napięciu wejściowym 107,1 V i do tego czasu UPS na wyjściu utrzymywał napięcie o wartości 229,2 V. Aby wrócić z pracy bateryjnej na sieciową, podczas testu PowerWalker VFI 30000 TG musiałem zwiększyć napięcie wejściowe na autotransformatorze do 132,1 V - w tym czasie zasilacz podwyższył napięcie na wyjściu na 229,2 V. Reasumując, działanie regulacji napięcia powoduje, że - w momencie przełączenia na pracę bateryjną i z powrotem - na wyjściu zasilacza zawsze panuje napięcie bezpieczne dla podłączonego sprzętu i, co najważniejsze, o stałej wartości (pomijam tutaj tryb by-pass), a to bardzo wielka zaleta zasilaczy UPS on-line oraz różnica względem line-interactive. Niestety 271,5 V napięcia zasilającego było niewystarczające do włączenia się trybu rezerwowego UPS-a dla górnej granicy napięcia - brakło już skali na autotransformatorze. Uzyskane w przeprowadzonym teście wartości prezentuje poniższa tabela.

Tryb Line Napięcie wejściowe (sieciowe) Napięcie wyjściowe 
Napięcie dolne przełączania z pracy sieciowej na rezerwową 107,1 V 229,2 V
Napięcie dolne przełączania z pracy rezerwowej na sieciową  123,1 V 229,1 V
Napięcie górne przełączania z pracy sieciowej na rezerwową * *
Napięcie  górne przełączania z pracy rezerwowej na sieciową  * *

* Niestety 272,5 V dla napięcia zasilającego było niewystarczającą wartością do włączenia się trybu rezerwowego UPS-a dla górnej granicy napięcia - brak zakresu  regulacji na autotransformatorze.

UPS PowerWalker VFI 3000 TG - test

 

Czas przełączenia, przebieg napięcia po konwersji

Czas przełączenia na pracę rezerwową to bardzo istotny parametr w zasilaczu awaryjnym. Aby go zmierzyć, potrzebny jest oscyloskop i odpowiednie wysokonapięciowe sondy. W zasilaczach o topologii VFI (on-line), podczas wystąpienia zakłócenia napięcia zasilającego, jak jego zanik, przełączenie na pracę bateryjną odbywa się bezprzerwowo, co jest bez wątpienia ogromną zaletą testowanego PowerWalker VFI 3000 TG. Po przełączeniu jedyne, co możemy zauważyć, to chwilowy, a zarazem niewielki, wzrost amplitudy napięcia wyjściowego (czerwony przebieg). Ponadto jak widać przebieg napięcia wyjściowego to czysta sinusoida

Czas przełączenia odbywa się bezprzerwowo, natomiast przebieg napięcia wyjściowego to czysta sinusoida.

UPS PowerWalker VFI 3000 TG - test
Tryb liniowy

W trybie oszczędzania energii Eco, po zaniku napięcia PowerWalker potrzebował 6,47 ms do przejścia na zasilanie bateryjne.

UPS PowerWalker VFI 3000 TG - test
Tryb Eco

 

Czas podtrzymania

PowerWalker VFI 3000 TG, o mocy czynnej 2700 W, posiada sześć akumulatorów o pojemności 9 Ah, gdzie jedna sztuka, wg specyfikacji, może dostarczyć 460 W, dając łącznie 2760 W, czyli nieco więcej niż deklaruje producent. Na pełnym obciążeniu testowany zasilacz, zanim wyłączył się logicznie, podtrzymywał napięcie wyjściowe przez 3 minuty 28 sekund.

Obciążenie moc czynna (W) Czas (minuty)
150 W 114m30sek
400 W 36m53sek
50% obciążenia (1350 W) 11m26sek
100% obciążenia (2700 W) 3m28sek

 

 

 

 

 

 

Pokaż / Dodaj komentarze do: Test zasilacza UPS PowerWalker VFI 3000 TG - UPS do zadań specjalnych

 0